terug naar nwz.nl
Menu

Richtlijn weergave via data gedreven beslisboom bij borstkanker

31.05.2019
Richtlijn weergave via data gedreven beslisboom bij borstkanker

Op de website van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) verscheen een artikel over een nieuwe methode die Noordwest gebruikt: beslisbomen waarmee artsen gemakkelijker het behandeladvies voor een induviduele patiënt kunnen interpreteren.

Internist-oncoloog Mathijs Hendriks beschreef samen met collega's een methode om op basis van richtlijnaanbevelingen algoritmen in de vorm van beslisbomen te ontwikkelen. Ze pasten de methode toe op de richtlijn borstkanker en publiceerden hierover in het Journal of Clinical Oncology - Clinical Cancer Informatics.

Lees het artikel op de website van IKNL.