terug naar nwz.nl

Informatie over het coronavirus (COVID-19) en oncologische zorg

20.09.2020
Informatie over het coronavirus (COVID-19) en oncologische zorg

Hieronder vindt u informatie voor verschillende vormen van kanker, de aangepaste behandeling of werkwijze in verband met het coronavirus.

Zelf thuis oefeningen doen
Voor uw behandeling is bewegen belangrijk. U kunt dit nu ook thuis doen met behulp van deze filmpjes, gemaakt door de oncologie-fysiotherapeut.

Maakt u zich extra zorgen door coronavirus?
In deze moeilijke tijd kan het coronavirus voor u extra belastend zijn op uw bestaande zorgen. We kunnen u misschien verder helpen met de informatie over psychische begeleiding coronavirus en kanker.

Radiotherapie
De afdeling radiotherapie (048) is gewoon geopend.
Kom niet te vroeg op de afspraak (maximaal 15 minuten) en neem maximaal 1 begeleider mee. Voor vragen belt u 072-5484000 (maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur)

Hoofd-hals oncologie (hoofd-hals kanker) , informatie voor patiënten onder behandeling of diagnostiek van het hoofd-hals team Noordwest

Maatregelen door het coronavirus:

 1. Bij het hoofd-hals spreekuur worden zoveel mogelijk afspraken en controles omgezet naar telefonische afspraken. Het streven is om uitslagen van onderzoeken wel met u te bespreken op de polikliniek. U kunt dan maximaal 1 begeleider meenemen naar het spreekuur. Indien gewenst kunt u het gesprek dan opnemen.
 2. Begeleiding door mondhygiënist, logopedist en diëtist is in prinipe telefonisch. Waar nodig zal dit worden omgezet naar een afspraak op de polikliniek.

Hematologie, maatregelen en adviezen voor patiënten onder behandeling bij het hematologie oncologie team Noordwest

Door de COVID-19 pandemie zijn voor patiënten met hematologische maligniteiten de volgende adviezen opgesteld waar wij ons binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep aan houden.

Onderstaande adviezen zijn bedoeld om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden waarbij we proberen de behandeling van uw aandoening zo goed mogelijk voort te zetten waar moet, en uit te stellen waar mogelijk.

Voor patiënten met AML kan de behandeling gewoon doorgaan. Bij de behandeling met azacitidine kan worden overwogen om over te gaan op een 5-daags schema in plaats van een 7-daags schema om het aantal bezoeken te verminderen. Of zodra voldoende remissie de behandeling te onderbreken.

Voor patiënten met een multipel myeloom wordt bij nieuwe diagnose de behandeling gestart bij problemen met calcium, nierinsufficiëntie of botziekte. Bij anemie (bloedarmoede) kan eventueel worden afgewacht.
Al gestarte behandeling (inductie) in aanloop naar autologe stamceltransplantatie wordt gecontinueerd.
Het stamceloogsten gaat vooralsnog door.
Voor patiënten die een autologe stamceltransplantatie moeten ondergaan, wordt deze als het mogelijk is uitgesteld, waarbij de inductie behandeling wordt voortgezet.

Bij patiënten met een daratumumab onderhoudsbehandeling wordt deze tijdelijk onderbroken als er sprake is van een stabiele remissie.
Lenalidomide onderhoud kan worden voorgezet.
APD of zoledroninezuur infusen worden als het mogelijk is onderbroken.
Overige behandelingen worden afhankelijk van stadium ziekteverschijnselen en al dan niet in remissie zijn voortgezet.

Voor patiënten met chronisch lymfatische leukemie (CLL) Hodgkin lymfoom of Non Hodgkin Lymfoom (NHL) gelden de volgende adviezen.

 • bij agressieve ziekte wordt behandeling gestart en voorgezet
 • bij laaggradige (indolente) NHL wordt de behandeling gecontinueerd. Als echter sprake is van remissie kan overwogen worden de behandeling tijdelijk te staken
 • onderhoud behandeling met rituximab kan tot nader order worden gestaakt
 • bij CLL in remissie kan de behandeling worden gestaakt
 • behandelingen met venetoclax of ibrutinib worden in principe voortgezet

Overige behandelingen worden afhankelijk van stadium ziekteverschijnselen en al dan niet in remissie zijn voortgezet.

Bij chronische myeloide leukemie wordt de behandeling in principe voortgezet

Bij myeloproliferatieve aandoeningen, zoals PV en ET, worden behandeling met hydrea of ruxolitinib voortgezet en worden aderlatingen voortgezet als in het verleden sprake is geweest van trombotische complicaties (hartinfarct herseninfarct etc).

Ondersteunende behandelingen als toediening met immuunglobulines wordt voortgezet eventueel in hogere dosering met lagere frequentie.

Bloedtransfusies worden voortgezet eventueel met hogere transfusiegrens.
Aderlatingen bij hemochromatose worden als dit niet strict noodzakelijk is tijdelijk onderbroken.

Poliklinische afspraken worden zoveel mogelijk omgezet in telefonische afspraken. Daarbij willen wij u adviseren om u goed aan de richtlijnen van het RIVM te houden om besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen:

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • was uw handen regelmatig
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes
 • geen handen schudden
 • blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Namens het hele hematologie team,
A.C. van der Spek, hematoloog
H. Visser, hematoloog
A. Whien, verpleegkundig specialist hematologie

Borstkanker
Op basis van de meest recente inzichten bekijkt het behandelteam regelmatig welke behandelingen wel en niet door kunnen gaan. Het kan zijn dat uw behandelplan wijzigt en dat poliklinische afspraken worden afgezegd. Als dit zo is dan krijgt u hier persoonlijk bericht over. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen aan uw behandelaar of casemanager. Ook kunt u kijken op de website van de Borstkankervereniging Nederland. Patiënten ontvangen een brief met meer informatie. 

Darmkanker
Maatregelen door het coronavirus:

 • in principe worden alle patiënten zo veel mogelijk telefonisch (eventueel via facetime) op de hoogte gebracht van de uitslagen en het behandelplan. Dit geldt ook voor nieuwe patiënten.
 • we streven naar zo min mogelijk face to face contact. Als het nodig is komt u op het spreekuur van de behandelend arts waarbij de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen volgens de voorschriften.
 • als wij met u hebben afgesproken dat u telefonisch (en/of via facetime) de uitslag krijgt, vragen we u of u ervoor kunt zorgen dat u vergezeld bent door uw partner, een familielid en/of contactpersoon.
 • bij het plannen van operaties zullen we de afweging maken bewust om te gaan met de beschikbare middelen en personeel, zonder daarbij het belang van de patiënt te benadelen.