terug naar nwz.nl

Keurmerken voor onze oncologische zorg

Voor de oncologische zorg zijn we in het bezit van de volgende keurmerken:

Borstkankerzorg
Ons ziekenhuis is in het bezit van het roze lintje. Het lintje geeft aan dat ons ziekenhuis de zorg verleent zoals de Borstkankervereniging Nederland (BVN) deze voor ogen heeft. BVN combineert ervaringen van patiënten met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen in de Monitor Borstkankerzorg. Bekijk de:


ISO Healthcare certificering voor radiotherapie
De afdeling radiotherapie is in het bezit van het ISO Healthcare certificaat. ISO Healthcare is een nieuwe zorgbrede Europese norm waarin met name richtlijnen voor risicomanagement en patiëntveiligheid zijn opgenomen. Lees meer over de norm behorende bij het ISO Healthcare certificaat

NIAZ-accreditatie
Sinds 2007 is Noordwest Ziekenhuisgroep NIAZ-geaccrediteerd. Voor de oncologische zorg hebben we in 2011 een NIAZ deelaccreditatie verworven. Lees meer over het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg.

Vinkje voor darmkankerzorg
We voldoen aan de voorwaarden aan de zorg rondom dikke darmkanker. Ons ziekenhuis kreeg daarvoor een groen vinkje van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntorganisaties (NFK). Lees meer over de patiëntenwijzer darmkanker.

Vinkje voor bloed- en lymfeklierkanker
We voldoen aan de voorwaarden aan de zorg rondom dikke darmkanker. Ons ziekenhuis kreeg daarvoor een groen vinkje van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntorganisaties (NFK). Lees meer over de patiëntenwijzer bloed- en lymfeklierkanker.

Vinkje voor prostaatkankerzorg
We voldoen aan de voorwaarden aan de zorg rondom prostaatkanker. Ons ziekenhuis kreeg daarvoor een groen vinkje van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntorganisaties (NFK). Lees meer over de patiëntenwijzer prostaatkanker.

Vinkjes voor stomazorg
Het team stomazorg heeft van de Nederlandse Stomavereniging twee vinkjes kregen: één voor de colo- of ileostomazorg en één voor de urinestomazorg. Een vinkje betekent dat de zorg die het ziekenhuis biedt, goed is georganiseerd op de aspecten die de Nederlandse Stomavereniging belangrijk vindt en is bedoeld als ondersteunende informatie voor toekomstige patiënten. Bekijk de stomazorgwijzer.