terug naar nwz.nl

Als u niet meer beter wordt

Als uw ziekte niet meer te genezen is, is het belangrijk dat u de juiste begeleiding en zorg blijft krijgen. De zorg die u krijgt is erop gericht om u en uw omgeving een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Dit noemen we palliatieve zorg.

Consultteam ondersteunende en palliatieve zorg (COP-zorg)
Binnen het Oncologisch centrum werkt een team van specialisten vanuit verschillende disciplines intensief samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te regelen voor u. Het consultteam bestaat uit:

  • longartsen
  • oncologen
  • internist-ouderengeneeskunde
  • verpleegkundig specialisten

Op verzoek kan ook een geestelijk verzorger, psycholoog, psychiater of anesthesioloog van het pijnteam worden ingeschakeld. Meer informatie over het consultteam leest u in de patiëntenfolder over palliatieve zorg 'COP-zorg'.
Longarts en kaderarts palliatieve zorg Liesbeth Peters is in september 2016 geïnterviewd. Lees het interview over COP-zorg

Praat met uw arts
In het laatste stuk van uw leven kan uw arts u niet beter maken. Maar hij of zij kan nog wel heel veel voor u doen. Hij kan u de zorg geven die voor u belangrijk is, en die bij u past. Daarvoor moet hij wel weten wat u belangrijk vindt, wat u wilt en wat u niet wilt. Met de patiëntenfolder ‘Spreek op tijd over uw levenseinde’ heeft u een handreiking om te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde. Praat hierover, ondanks uw verdriet, angst en zorgen, met uw familie, vrienden en met uw arts.

Hospice
Als u ongeneeslijk ziek bent, dan kunt u uw laatste levensfase doorbrengen in een hospice. Dit is een warm en gastvrij huis waar u 24 uur per dag, 7 dagen in de week gespecialiseerde zorg krijgt van een team van artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers. De zorg wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van de gasten. Er is aandacht voor zowel de lichamelijke, de geestelijke, de sociale als de spirituele omstandigheden.

In de regio kunt u bij verschillende hospices terecht.