terug naar nwz.nl

Psychosociale zorg

Als u van uw specialist te horen krijgt dat u kanker heeft, kan er veel veranderen in uw leven en dat van uw naasten. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel krijgt u veel te verwerken en dit heeft grote gevolgen voor uw dagelijks leven. Angst, onzekerheid, woede somberheid en verdriet zijn emoties die bij het ziektebeeld kunnen horen. Soms blijven de emoties en gevoelens te lang en te sterk aanwezig en belemmeren ze uw dagelijks functioneren. Dat kan een reden zijn om hulp te zoeken. U kunt geholpen worden bij het leren omgaan met de emoties, pijn, vermoeidheid en proberen meer grip te krijgen op uw leven.

In Noordwest Oncologisch centrum is aandacht voor aanvullende begeleiding. In dit filmpje vertelt klinisch psycholoog Metha Klaver hier meer over:

Om deze video te bekijken moet u eerst akkoord gaan met inschakelen van alle cookies.

Voorkeuren aanpassen

Psychosociale zorg
Psychosociale zorg wordt geboden door geestelijk verzorgers, medisch maatschappelijk werkers en psychologen. Afhankelijk van uw hulpvraag / klachten kunt u bij een van hen terecht. Twijfelt u of u baat heeft bij psychosociale zorg? Bespreek het met uw casemanager. Hij of zij kan u doorsturen naar de juiste zorgverlener.

• Geestelijk verzorger
Als u geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte, kunnen vragen bij u opkomen, waar u eerder mogelijk minder bij stilstond: vragen over wat uw leven zin geeft, vragen over leven en dood, vragen naar het waarom van dit lijden en vragen naar de waarde van uw geloof of levensovertuiging. Om u te helpen richting te geven aan deze en andere vragen, kan een gesprek met een geestelijk verzorger uitkomst bieden. U hoeft geen vastomlijnde geloof- of levensovertuiging te hebben om een gesprek met een geestelijk verzorger aan te gaan.

• Medisch maatschappelijk werker
In een gesprek met de medisch maatschappelijk werker bespreekt u welke vragen, gedachten of zorgen u heeft. Hierbij kunt denken aan:
Wat belemmert mij in het omgaan met de ziekte? Wat betekent de ziekte voor mijn relatie(s)? Hoe worden spanningen weer hanteerbaar? Hoe krijg ik mijn zelfvertrouwen terug? Hoe houd ik de regie over mijn leven of het gezin? Welke afwegingen kan ik maken en welke keuzes zijn voor mij belangrijk? Wat zijn de gevolgen voor mijn werk?

De maatschappelijk werker zal met u gezamenlijk vaststellen wat het beste bij u past om een nieuwe balans te vinden in uw leven. Niet alleen u, maar ook uw partner, kinderen of naasten kunnen een beroep doen op het maatschappelijk werk

U kunt de medisch maatschappelijk werker bereiken via telefoonnummer: 072 – 548 27 90.

• Medisch psycholoog
Een medisch psycholoog behandelt patiënten of hun naasten met psychische klachten bij kanker. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om klachten als angst, depressiviteit, relatieproblemen, uw (veranderde) of een traumatische ervaring na behandeling. Dergelijke klachten kunnen uw dagelijks leven en welzijn belemmeren en ontregelen. Het kan ook zijn dat eerdere psychische klachten terugkomen of verergeren door de ziekte, bijvoorbeeld depressieve klachten of rouwklachten in verband met een eerder geleden verlies. De psycholoog geeft u informatie over de bij kanker horende verwerkingsprocessen en biedt u waar nodig psychologische begeleiding en behandeling.

U vindt de afdeling medische psychologie in Alkmaar op de begane grond, huisnummer 046. De afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en is bereikbaar via telefoonnummer 072 - 548 30 90 of via e-mail medischepsychologie@nwz.nl.

Gesprekken
De gesprekken kunnen plaatsvinden tijdens uw opname of in combinatie met een polikliniekbezoek. Er zijn geen kosten verbonden aan deze gesprekken.

Beroepsgeheim
Er wordt nauw samengewerkt met artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkenden en psychologen hebben een beroepsgeheim, dat betekent dat wat u met hen bespreekt, privé blijft. Soms kan het voorkomen dat een lid van het team het belangrijk vindt andere zorgverleners in te lichten over een specifieke situatie. Dit gebeurt altijd in overleg met u. Daarnaast werken we samen met verpleeghuizen, thuiszorg, huisartsen, hospices, inloophuis ’t Praethuys en Humanitas.

U kunt met uw arts, casemanager of verpleegkundige overleggen bij wie van het team u het beste terecht kunt met uw vraag. Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op.