terug naar nwz.nl

Revalidatie

De ziekte kanker heeft vaak grote gevolgen. U kunt tijdens en na de behandeling last krijgen van allerlei klachten zoals minder conditie, vermoeidheid, pijn, neerslachtigheid, angst of onzekerheid. Het is soms moeilijk om uw leven hierdoor weer op te pakken. Revalidatie tijdens en na uw behandeling kan helpen om uw klachten te verminderen en uw dagelijks functioneren te verbeteren. Uw behandelend arts kan u doorverwijzen naar revalidatie.

Beweging
In het Oncologisch centrum is een fitnessruimte met diverse apparatuur om zo nodig de spierkracht en de algehele conditie te onderhouden/verbeteren. De fysiotherapeut begeleidt u hierbij.
Als u een lichaamsdeel niet meer kunt bewegen/gebruiken kan de revalidatiearts u adviezen geven over mobiliseren en mogelijke hulpmiddelen. De ergotherapeut helpt thuis of in het ziekenhuis bij versterking van dagelijks functioneren (denk aan wassen, eten, boodschappen doen, enzovoort)

Oncologische revalidatie dicht bij huis
Als het mogelijk is, proberen we u te verwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners buiten het ziekenhuis. Zo kunt u dichter bij huis geholpen worden. Het Netwerk Oncologische Zorg (NOZ) is hier speciaal voor opgericht. In het NOZ werken fysiotherapeuten, diëtisten en psychologen nauw samen met het ziekenhuis om mensen met kanker te helpen hun kracht en zelfstandigheid terug te vinden.

Alle aangesloten zorgverleners zijn gespecialiseerd in behandeling van mensen met kanker. Zij voldoen aan strenge eisen wat betreft opleiding en ervaring. U kunt bij een aantal praktijken ook terecht voor groepsprogramma’s gericht op mensen met kanker. Uw behandelend arts of uw casemanager kan u naar het NOZ doorverwijzen.
Informatie en adressen kunt u vinden op de website van het NOZ.

Voeding
Voor, tijdens en/of na de behandeling kan u verschillende klachten krijgen die ervoor zorgen dat u minder goed kan eten. Denk hierbij aan misselijkheid, een vol gevoel, diarree of juist obstipatie. Onbedoeld kan u daardoor afvallen en daarmee gaan weerstand en conditie vaak ook (snel) achteruit. De diëtist behandelt met voedings- en dieetadviezen en begeleidt u en mensen in uw omgeving bij de toepassing van deze adviezen. Uw arts kan u, afhankelijk van de indicatie, naar een diëtist in het ziekenhuis verwijzen. Ook bij u in de buurt kunt u een diëtist bezoeken. Kijk voor een gespecialiseerd diëtist op de website van het NOZ

Werken
Wilt u advies over uw werken tijdens de behandeling? Of wilt u weer aan de slag na de behandeling? Voor begeleiding naar werkhervatting en re-integratie na kanker, kunt u meer informatie vinden op de website www.kanker.nl

Contactgegevens van verschillende zorgverleners
In de nazorgwijzer vindt u contactgegevens van verschillende zorgverleners in en buiten het ziekenhuis, die u kunnen helpen met uw herstel.