terug naar nwz.nl

Thuiszorg

Bent u thuis na of tussen uw behandelingen? Dan kunt u voor medische of praktische verzorging thuis een beroep doen op uw huisarts, de thuiszorg of buurtzorg. Uw casemanager kan u helpen bij het inschakelen van zorg, zoals de oncologiewijkverpleegkundige, diëtist of thuiszorg.

Huisarts
De huisarts is uw centrale aanspreekpunt voor de totale zorg. U kunt bij uw huisarts altijd terecht voor advies, begeleiding en behandeling.

Thuiszorg
U kunt bij thuiszorgorganisaties in de regio hulp krijgen op het gebied van:

  • verpleegkundige hulp
  • specialistische verpleegkundige zorg zoals infuuszorg, verzorgen van katheters, wondverzorging, stomazorg, begeleidingsgesprekken etc.
  • huishoudelijke hulp


In de nazorgwijzer leest u meer informatie over de aanbieders van de thuiszorg

Buurtzorg
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van Buurtzorg. Kleinschalige zelfsturende teams bieden verzorging en verpleging aan huis. Wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden maken deel uit van deze teams. Vanuit het opgebouwde vertrouwen is de signalerende functie groot. Eerst 'buurten dan zorgen' is de insteek; samen alle zorg doen bij een patiënt. De focus van Buurtzorg ligt niet bij een hoge productie, maar bij het snel zelfstandig krijgen van de patiënt.

In de nazorgwijzer leest u meer informatie over de teams van Buurtzorg in de regio.