terug naar nwz.nl

Radiotherapie bij borstkanker

Waarom bestraling?
Bestraling als behandeling bij borstkanker kan verschillende doelen hebben:

  • doden van aantoonbaar achtergebleven cellen
  • bestralen uit voorzorg: doden van niet aantoonbare, mogelijk achtergebleven cellen 
  • voorkomen dat een voorstadium van kanker (DCIS) verandert in borstkanker

Na een borstsparende operatie volgt altijd een bestralingsbehandeling van de hele borst. Na een borstamputatie is bestraling niet altijd nodig.

Gesprek radiotherapeut-oncoloog
U krijgt eerst een gesprek met de radiotherapeut-oncoloog over de behandeling, de voorbereidingen en de bijwerkingen. Zonodig krijgt u in een persoonlijk gesprek met de voorlichter aanvullende informatie.

Bestralingsschema’s
Bestraling bij borstkanker is maatwerk. Welke bestralingsbehandeling u krijgt, hoort u van de radiotherapeut-oncoloog tijdens het eerste gesprek.
Het schema hangt af van diverse factoren en uw persoonlijke situatie. Een bestralingsbehandeling duurt meestal 3 tot 5 weken.

CT scan als voorbereiding voor de bestraling
Met een CT scan maken we opnames van het te bestralen gebied. De radiotherapeut-oncoloog maakt op basis van deze opnames een zogenoemde bestralingsberekening. U ligt bij het maken van de CT scan in precies dezelfde houding als bij de bestraling. Na het maken van de foto’s brengen we markeringen aan op de huid. Zo kunnen we tijdens de bestraling exact dezelfde houding terugvinden.

De behandeling
U wordt op locatie Alkmaar behandeld. Afhankelijk van de situatie wordt de borst of de borstwand bestraald en soms ook de bijbehorende kliergebieden. Door foto’s te maken van uw bestralingshouding, controleren we of u in precies dezelfde houding ligt als bij de CT scan. Radiotherapeutisch laboranten voeren de dagelijkse bestralingen uit. De bestraling zelf duurt enkele minuten en is pijnloos. De totale afspraak duurt 10 tot 20 minuten.

ABC-techniek
De afdeling beschikt over de modernste technieken om het gezond weefsel zo veel mogelijk te sparen. Indien nodig wordt er bij bestraling van de linker borst of borstwand de zogenaamde ABC-techniek toegepast om het hart te ontzien. Daarbij houdt u tijdens de bestraling de adem in. Daardoor ligt het hart verder van het bestralingsgebied af. Om de ademhaling te kunnen meten ademt u bij de CT scan en alle bestralingen via een mondstuk door een buisje. Via de intercom hoort u van de laboranten wanneer u in- en uit moet ademen. De CT scan afspraak duurt dan een uur. Soms blijkt na de CT scan dat deze ABC-techniek niet nodig is.

Bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerkingen van de bestraling zijn:

  • irritatie van de bestraalde huid
  • vermoeidheid
  • steken in de borst/borstwand
  • borst/borstwand kan rood worden en warm aanvoelen

Of er bijwerkingen optreden en in welke mate, is niet precies te voorspellen. U krijgt informatie over de mogelijke bijwerkingen en adviezen over de verzorging van de huid.

Meer informatie
Lees meer informatie in de behandelwijzer radiotherapie die u krijgt op de afdeling radiotherapie.