terug naar nwz.nl

Kinderen, ouders en kanker

Psychische begeleiding voor kinderen en hun ouders
Kinderen die worden behandeld voor een oncologische aandoening, worden begeleid door een psychosociaal team. Dit team bestaat uit een orthopedagoog, een maatschappelijk werker en een psycholoog. Ook in het poliklinische traject kan met deze hulpverleners een afspraak worden gemaakt. Ouders kunnen altijd direct contact opnemen met een van de leden van het psychosociaal team:
- Marisca Hageman, orthopedagoog: 072 - 548 2965
- Maddy Vendel, maatschappelijk werker: 072 - 548 2995
- Astrid de Jonge, psycholoog: 072 - 548 3090

Achter de regenboog | www.achterderegenboog.nl
Stichting Achter de Regenboog ondersteunt kinderen en jongeren bij het (komend) overlijden van een dierbare.

De blauwe zeeridders | www.deblauwezeeridders.nl
Voor kinderen met een vader of moeder met kanker. Praktijk voor rouwbegeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen.

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker | www.vokk.nl
De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) steunt en begeleidt naast kinderen en jongeren met kanker ook ouders, broers, zussen en grootouders van kinderen met kanker tijdens en na ziekte en behandeling. De VOKK biedt persoonlijk contact, voorlichting (boeken, brochures, etc.), lesmateriaal en doet aan belangenbehartiging.

Stichting de Regenboogboom | www.regenboogboom.nl
Deze stichting zet zich in voor kinderen met een levensbedreigende of levens belemmerende ziekte, traumatische ervaringen of een handicap.

In de wolken | www.in-de-wolken.nl
In de wolken richt zich op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een van een belangrijke ander. In de Wolken is gespecialiseerd in rouwende kinderen en jongeren en heeft brochures, boeken en andere materialen ontwikkeld.

Kinderen en rouw | www.kindenrouw.nl
De Stichting Kind en Rouw maakt voorlichtingsmateriaal over rouw en verliesverwerking bij kinderen.

De Kindertelefoon | www.kindertelefoon.nl
Een site waarop wordt uitgelegd wordt waar kinderen de kindertelefoon voor kunnen bellen en hoe en wanneer zij dat kunnen doen.

Palliatieve zorg voor kinderen | www.koesterkind.nl en www.kinderpalliatief.nl
Als een kind niet beter wordt, bieden koesterkind en Kinderpalliatief praktische handvatten voor ouders en kinderen, tips en adviezen, informatie, links, literatuur, organisaties en adressen.

Kinderen met een vader of moeder met kanker | www.praethuys.nl
Voor kinderen met een vader of moeder (of andere dierbare) met kanker heeft ’t Praethuys een aantal mogelijkheden: o.a. individuele gesprekken met kinderen en/of ouders, binnenlopen bij de Kinderknutselmiddag, deelnemen aan de Kidsclub. Voor jongeren is er een apart programma; Talk2gether. Ook leerkrachten en hulpverleners kunnen hier met hun vragen terecht.