terug naar nwz.nl

Contact met lotgenoten

Patiëntenverenigingen | www.nfk.nl
De patiëntenverenigingen zijn belangrijk voor o.a. lotgenotencontact, informatie en belangenbehartiging.

AYA4 community en Nationaal AYA platform | www.aya4net.nl
AYA staat voor Adolescent & Young Adult, jongvolwassen met kanker in de leeftijd van 18-39 jaar. Geen zin om lid te worden van een AYA4 community maar wel behoefte aan betrouwbare informatie over ‘kanker op de AYA leeftijd en hoe je daarmee kan dealen’? Kijk voor meer informatie op de website.

Café Doodgewoon
Een ongeneeslijke ziekte brengt grote onzekerheid met zich mee en roept veel vragen op.Daarnaast vragen de kwaliteit van leven van de zorgvrager, palliatieve zorg en ondersteunende zorg specifieke kennis van zowel de zorgverlener als de mantelzorger. Tijdens een Café avond staat steeds één thema centraal. Een thema verzorgd door een inleider waarna vragen gesteld kunnen worden en discussie mogelijk is. Iedereen, zowel patiënten, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers of hulpverleners, die geïnteresseerd is in het thema, is van harte welkom.
Alkmaar: www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordkennemerland
Den Helder: www.netwerkpalliatievezorg.nl/kopvannoordholland

Stichting Hematon | www.hematon.nl
Voor informatie en/of lotgenotencontact voor patiënten met een hematologische aandoening.

Thema bijeenkomsten voor mensen met kanker

Alkmaar:

’t Praethuys | www.praethuys.nl
't Praethuys organiseert verschillende thema bijeenkomsten voor mensen die zelf, of in hun omgeving te maken krijgen met kanker. Veel van deze bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met Noordwest Ziekenhuisgroep.

Den Helder:

Inloophuis Den Helder | www.inloophuisdenhelder.nl
In samenwerking met thuiszorgorganisatie de Omring, het Inloophuis en Noordwest Ziekenhuisgroep worden deze bijeenkomsten georganiseerd. Zij organiseren verschillende thema bijeenkomsten.