terug naar nwz.nl

Creativiteit en de verwerking van kanker

Creativiteit en de verwerking van kanker | www.kankerinbeeld.nl
Op verschillende plaatsen in het land zijn ‘open ateliers’ geleid door therapeuten, die ervaring hebben met mensen met kanker. Algemene informatie over creatieve mogelijkheden zijn te vinden in gemeentegidsen en bij de landelijke informatie voor kunstzinnige vorming.

Kunstzinnige therapie
Kunstzinnige therapie biedt ondersteuning bij psychosociale klachten en zingevingsvragen bij kankerpatiënten. Tekenen, schilderen en boetseren en eventueel ook mozaïeken, kunnen een middel zijn voor expressie van gevoelens en het (her)ontdekken van de eigen creatieve vermogens. Verwerking van verdriet, rouw, afscheid nemen, acceptatie, het leven afronden of juist opnieuw weer vorm geven, kunnen daarbij centraal staan. Het is niet van belang of men goed kan tekenen of schilderen, affiniteit met beeldend werken is wel belangrijk.Kunstzinnige therapie sluit aan bij de individuele mogelijkheden en de mobiele praktijk komt bij de mensen aan huis.
Voor meer informatie: Saskia Bijpost, Kunstzinnig therapeute, lid NvKT.
Telefoon: 06 - 33 86 65 62 | E-mail