terug naar nwz.nl

Inloophuizen

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn inloophuizen voor mensen met kanker en naasten. Mensen met kanker en naasten kunnen gewoon binnenlopen. Aanmelden is niet noodzakelijk. Ondersteuning vindt plaats door vrijwilligers onder leiding van een professionele staf.
Voor een overzicht van inloophuizen, bezoek de website van IPSO: www.IPSO.nl

Alkmaar:
Inloophuis ’t Praethuys | www.praethuys.nl

Castricum:
’t Praethuys organiseert elke eerste donderdag van de maand van 10:00 - 12:00 uur in Dorpsstraat 23 te Castricum een inloopspreekuur. | www.dorpsstraat23.nl

Heerhugowaard:
’t Praethuys organiseert elke derde dinsdagochtend van de maand een inloopochtend 9:30 - 12:30 uur in fysiotherapiepraktijk Anntaveirne. | www.anntaveirne.nl

Den Helder:
Inloophuis Den Helder | www.inloophuisdenhelder.nl

Begeleidingscentra

Voor individuele en groepsbegeleiding bestaan verschillende psycho-oncologische centra voor patiënten en naasten.

Ingeborg Douwes Centrum | www.ingeborgdouwescentrum.nl
In de regio Noord-Holland kunnen patiënten worden verwezen naar het Ingeborg Douwes Centrum. Het Ingeborg Douwes Centrum is een gespecialiseerde instelling in Noord-Holland die psychologische (na)zorg biedt aan mensen met kanker. Zij kunnen er terecht in elke fase van het ziekte- of genezingsproces, ongeacht de prognose. Ook als de behandeling al langer geleden is afgerond, is men welkom. Kanker heb je niet alleen. Daarom begeleidt het centrum ook naasten en kinderen van wie een dierbare kanker heeft (gehad) of aan kanker is overleden. Daarnaast biedt het centrum ook groepstherapie en haptonomie. Er is een verwijsbrief nodig van de huisarts of specialist om de zorg vergoed te krijgen. Dit centrum heeft een toekenning AWBZ-regeling. Een verwijzing via de huisarts of Arbo-arts is noodzakelijk.

Helen Dowling Instituut | www.hdi.nl
Het Helen Dowling Instituut wil mensen met kanker en hun naasten helpen de ziekte kanker emotioneel te verwerken. Dit instituut biedt daarvoor psychologische behandeling en/of ondersteuning, zowel individueel als in groepen.