terug naar nwz.nl

Psychologische hulp voor kinderen

Inloophuis ’t Praethuys Alkmaar | www.praethuys.nl
Nel Kleverlaan, psycholoog, van het Inloophuis ‘t Praethuys Alkmaar is gespecialiseerd in psychosociale begeleiding van kinderen en in gezinnen met kinderen waar een kind of een van de ouders ziek is.

Inloophuis Den Helder, Den Helder | www.inloophuisdenhelder.nl
Mieke van Twillert, rouwbegeleidster bij kinderen jongeren en gezinnen, organiseert samen met het Inloophuis Den Helder maandelijks op woensdagmiddag kindermiddagen voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Kinderen uit gezinnen waar kanker een rol speelt.