terug naar nwz.nl

Psycholoog

Voor individuele begeleiding kunnen patiënten en naasten verwezen worden naar de leden van het IKNL-netwerk psychologen en psychotherapeuten. Deze zijn getraind in de begeleiding van mensen met kanker. De namen van de therapeuten met hun specifieke deskundigheden en vergoedingsregeling staan vermeld op de website van de NVPO. Meer informatie: www.nvpo.nl

Voor een psycholoog of POH GGZ bij u in de buurt kunt u kijken op: www.netwerkoncologischezorg.nl

Patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist en een psychisch probleem hebben dat direct verband heeft met de oncologische aandoening, kunnen doorverwezen worden naar een psycholoog binnen het ziekenhuis.

Medisch psycholoog

Locatie Alkmaar
Metha Klaver (klinisch psycholoog), Astrid Blok, (klinisch psycholoog), Hilde Lootens (klinisch psycholoog kind en jeugd) en Edith Bakker (GZ-psycholoog)
Telefoon: 072 - 548 3090

Locatie Den Helder
Hester Redeker (klinisch psycholoog), Heidi Veenbaas (GZ-psycholoog) en Tjerk Schoemaker (GZ-psycholoog)
Telefoon: 0223 - 69 6331

Patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist en een psychisch probleem hebben dat geen direct verband heeft met de oncologische aandoening, kunnen doorverwezen worden naar een psycholoog buiten het ziekenhuis:

GGZ Noord-Holland-Noord (Centrum voor psychiatrie en somatiek) | www.ggz-nhn.nl
Telefoon: 088 - 656 5010