terug naar nwz.nl

Beweging en herstel

Het belang van bewegen komt steeds meer onder de aandacht tijdens en na de behandeling voor kanker.
Aanbieders in de eerste lijn, in ziekenhuizen en revalidatiecentra, bieden vormen van oncologische revalidatie aan volgens de landelijke richtlijn Oncologische revalidatie: www.oncoline.nl

Patiënten en zorgverleners/verwijzers kunnen terecht voor:
- Informatie over oncologische revalidatie op de website www.kanker.nl
- Locatieadressen op de website www.verwijsgidskanker.nl
- Overzicht van gespecialiseerde fysiotherapeuten in de omgeving: www.netwerkoncologischezorg.nl

Onco-Move
Onco-Move, bewegen tijdens chemotherapie: een beweegprogramma dat zich richt op het zoveel mogelijk voorkomen en/of verminderen van conditieverlies en vermoeidheid tijdens de behandeling.
Voor meer informatie:
Fysiotherapie locatie Alkmaar: 072 - 548 3600
Fysiotherapie locatie Den Helder: 0223 - 69 6418

OncoNet: Fit ondanks kanker
Onconet is een netwerk van deskundige fysiotherapeuten  in Nederland. Patiënten kunnen in de eigen woonomgeving een fysiotherapeut vinden voor begeleiding bij behoud of verbetering van fitheid rondom de medische behandeling voor kanker: www.onconet.nu

De volgende praktijken hebben een Master geschoolde fysiotherapeut en zijn Master gespecialiseerd in fysiotherapie bij patiënten met een oncologische aandoening:

Fysiotherapie Donker, Waal en Hilbers | www.fysiodwh.nl | Limmen, Heiloo en Castricum

Fysiotherapie Elisabeth, gevestigd in Medisch Centrum Elisabeth | www.fysiotherapieelisabeth.nl 

Dijkstra Fysiotherapie | www.dijkstrafysiotherapie.nl

Ann Taveirne, centrum fysiotherapie & revalidatie | www.anntaveirne.nl
In de praktijk is op elke eerste en derde dinsdagochtend van 9:30 - 12:30 uur een inloopochtend voor 't Praethuys.

Fysio-Fit Wieringerwaard, Molenweg 21a, 1766 HM Wieringerwaard. 0224 - 22 1918 | www.fysiofitwieringerwaard.nl

Fysio-Fit Wieringen, Koningin Wilhelminalaan 2a, 1777 AS Hippolytushoef. 0227 - 59 3723 | www.fysiofitwieringen.com

Fysiotherapie & Manuele Therapie Henri Schuytstraat | www.henrischuytstraat.nl

Fysiotherapie Oudegracht | www.fysiotherapieoudegracht.nl

Verder in Balans | www.verderinbalans.nl
Voor sportief bewegen na kanker en als vervolg op Herstel en Balans biedt de Stichting Verder in Balans in Amsterdam groepslessen bewegen, individuele fitness en aangepast tennissen.

H-Yoga | www.yogaenkanker.nl
H-Yoga is een speciaal voor (ex) kankerpatiënten ontwikkeld programma. Het biedt ondersteuning in het herstel- en verwerkingsproces, zowel tijdens als na de medische behandeling.
H-Yoga is uitdrukkelijk bedoeld als aanvulling op alle reguliere (na)zorg.

Aangepaste sportmogelijkheden
Veel sportscholen bieden aangepaste sportmogelijkheden onder professionele begeleiding. Vraag hiernaar bij de sportschool in de buurt. Voor informatie over aangepaste sportmogelijkheden:

Sportmogelijkheden Inloophuis Den Helder | www.inloophuisdenhelder.nl
- Wekelijks zwemuurtje op dinsdagmorgen
- Maandelijks wandelen op donderdagmiddag
- Maandelijkse workshops
- Yoga
- Mindfulness

Lymfoedeem/huidproblematiek
Voor de behandeling van lymfoedeem en/of huidproblematiek kunt u terecht bij een gespecialiseerde fysiotherapeut, een huidtherapeut of een microvaatchirurg (voor een operatieve ingreep). Informatie is te vinden op: www.lymfoedeem.nl

Stichting Lymfologie Centrum Nederland, voor algemene informatie over lymfoedeem: www.nvfl.nl

Voor het vinden van een oedeemtherapeut in de buurt, gespecialiseerde fysiotherapeuten)
www.nijsmellinghe.nl (lymfoedeemkliniek)

Huidtherapie
Patienten kunnen in Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar voor huidtherapie terecht bij de afdeling plastische chirurgie. Huidtherapeut Daniela Apeldoorn-Modersohn houdt op woensdag en donderdag spreekuur 072 - 548 2550.
 
Dermacura | www.dermacura.nl

Huidkliniek Dionne Linskens | www.dionnelinskens.nl

Voetzorg bij kanker: Een oncologisch voetverzorger (OVV) is opgeleid om voeten te screenen en bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch zorgteam.
Een OVV kan preventieve maatregelen nemen ter voorkoming van klachten.

De Medische voet | www.demedischevoet.nl/vindeenovv
Op de website van De Medische voet vindt u een oncologisch voetverzorger bij u in de buurt.