terug naar nwz.nl

Werkhervatting en vermoeidheid

Werkhervatting en inkomen
Als iemand kanker krijgt, verdwijnt het onderwerp werk vaak naar de achtergrond. Toch blijft het, gewild of ongewild, aandacht vragen. Bijvoorbeeld omdat men niet meer (of beperkt) kan werken. Op www.kanker.nl is hierover allerlei informatie te vinden

Voor begeleiding naar werkhervatting en re-integratie na kanker, kunt u meer informatie vinden op:
Stap.nu | www.stap.nu
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie | www.nfk.nl
Do Some Good | www.dosomegood.nl
Re-turn | www.re-turn.nl
UWV | www.uwv.nl

Verrmoeidheid
Minder moe bij kanker, begeleiding via internet | www.mindermoebijkanker.nl
Aandachttraining van negen weken om te leren omgaan met vermoeidheid. De aandachttraining wordt begeleid door BIG geregistreerde therapeuten, die ruime ervaring hebben in het begeleiden van kankerpatiënten. Begeleiding gaat via Internet via het Helen Dowling Instituut.