terug naar nwz.nl

Psycholoog/psychiater

Psycholoog/psychiater GGZ-NHN
Verricht psychodiagnostiek om de hulpvraag te verduidelijken en behandelmogelijkheden voor te stellen. Hij/zij geeft informatie over de ziekte en bijbehorende verwerkingsprocessen (psycho-educatie) en biedt zo nodig begeleiding en behandeling.

Hoe te verwijzen?
Bij verdenking op acceptatie- en/of verwerkingsproblematiek ten gevolg van de ziekte kan de patiënt verwezen worden naar de klinisch psycholoog. Bij verdenking op psychiatrische problematiek (psychopathologie) wordt een beoordeling gedaan door de consultatieve dienst. Deze bestaat uit: psychiatrisch verpleegkundige, psychiaters en arts-assistenten. Op basis van deze beoordeling vindt verdere verwijzing/behandeling plaats.

Overleg over consultaanvragen
Via Zorgsecretariaat Ziekenhuispsychiatrie Alkmaar, telefoon: 072 - 548 3052
Bereikbaar op:

  • maandag/dinsdag van 8:30 - 16:00 uur en
  • woensdag van 8:30 - 15:00 uur

Ander overleg via telefoon: 072 - 548 3050

Medische psychologie
Binnen de afdeling medische psychologie werken klinisch psychologen en GZ-psychologen. Zij verrichten psychodiagnostiek en bieden behandeling aan patiënten met psychische klachten bij kanker. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om stemmings- en angstklachten, verwerkingsproblemen, relatieproblemen of traumatische ervaring(en) na behandeling.

Hoe te verwijzen?
Diagnostiek of behandeling kan plaatsvinden door verwijzing van een behandelend medisch specialist uit het ziekenhuis.

Overleg
Voor overleg kunt u contact opnemen met de afdeling via het secretariaat, telefoon 072 - 548 3090 (locatie Alkmaar) / 0223 - 69 6331 (locatie Den Helder) of met Metha Klaver, klinisch psycholoog en hoofd medische psychologie via e-mail

Neuropsycholoog
Cognitieve klachten kunnen in alle fasen van de ziekte en behandeling ontstaan en voorkomen. Van vóór de diagnose kanker tot lang na afloop van de behandeling. De klachten komen echter het meest voor direct na de diagnose en tijdens de behandeling. Meestal gaan de klachten vanzelf over na verloop van tijd. Bij een deel van de patiënten houden de klachten echter langer aan. Dan kan het zinvol zijn om hulp in te schakelen van een psycholoog van de afdeling medische psychologie. Die kan de aard van de klachten onderzoeken en patiënten vervolgens adviseren/begeleiden hoe hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

Telefoonnummer Medische psychologie: 072 - 548 3090