terug naar nwz.nl

Mantelzorg

Overal in Nederland zijn Steunpunten Mantelzorg en organisaties voor Vrijwillige Thuishulp waar mantelzorgers ondersteuning en hulp kunnen krijgen.
Mantelzorgers kunnen hier terecht voor:

  • emotionele steun, bijvoorbeeld een luisterend oor en lotgenotencontact
  • praktische hulp, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren
  • hulp van vrijwilliger, bijvoorbeeld als tijdelijke oppas of gesprekspartner


Mezzo | www.mezzo.nl
Ondersteuning bij vragen, informatie of ervaringen van andere mantelzorgers.

Mantelzorgcentrum | www.mantelzorgcentrum.nl
Het Mantelzorgcentrum is het expertisecentrum mantelzorg voor de regio Noord-Holland Noord

Mantelzorgmakelaar | www.mantelzorgmakelaar.nl
Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken van mantelzorgers overneemt, zodat zij minder worden belast.

Vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ) | www.vptz.nl
Vrijwilligers in de terminale zorg kunnen naast professionele zorg aanvullende hulp bieden in de vorm van persoonlijke aandacht voor de zieke en ondersteuning aan mantelzorgers. VPTZ kan ingezet worden bij:

  • terminale patiënten zonder netwerk/onvoldoende mantelzorg
  • mantelzorgers die ondersteuning wensen, bijvoorbeeld bij het waken


Humanitas | www.humanitas.nl
Landelijke vrijwilligers organisatie

't Huis Lioba, Egmond-Binnen | www.thuis-lioba.nl
't Huis LIoba is een warm en gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen tijdelijk kunnen worden opgenomen om op adem te komen. Dezelfde periode biedt dan tevens lucht voor alle bij de mantelzorg betrokken gezins- en familieleden en vrienden.