terug naar nwz.nl

Revalidatie en herstel

Tijdens uw behandeling of herstelperiode, kunt u behoefte hebben aan extra ondersteuning bij sporten, eten of werkhervatting. U kunt informatie vinden bij diverse organisaties en instellingen.

Netwerk oncologische zorg | www.netwerkoncologischezorg.nl
Speciaal om mensen met kanker de mogelijkheid te bieden dichter bij huis begeleiding te krijgen, is het Netwerk Oncologische Zorg (NOZ) opgericht. In dit netwerk werken psychologen, fysiotherapeuten en diëtisten nauw samen met het ziekenhuis in het bieden van psychosociale ondersteuning, begeleiding bij sport en bewegen en het geven van voedingsadviezen.