terug naar nwz.nl

Palliatief

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Verschillende instellingen en organisaties kunnen hierbij helpen.

Consultteam palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland | www.palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl
Om acute problemen op te lossen óf deze juist voor te zijn kunnen professionele hulpverleners van 8:00 tot 23:00 uur experts op het gebied van palliatieve zorg telefonisch raadplegen. Zij geven antwoord op medische, verpleegkundige, psychosociale, levensbeschouwelijke en organisatorische problemen in de palliatieve zorg. In geval van nood kunt u ook 's nachts een consulent bereiken.

Netwerken en sociale kaart
Nadere informatie over netwerken palliatieve zorg en de sociale kaart per netwerk (o.a. helpdesks, hospices, palliatieve units) is ook te vinden via www.netwerkpalliatievezorg.nl

Hospices
Overzicht van hospices in regio Noord-Holland Noord

Respijtzorg
‘tHuis Lioba: www.thuis-lioba.nl en lees meer

Vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ) | www.vptz.nl
Vrijwilligers in de terminale zorg kunnen naast professionele zorg aanvullende hulp bieden in de vorm van persoonlijke aandacht voor de zieke en ondersteuning aan mantelzorgers. VPTZ kan ingezet worden bij:

  • Terminale patiënten zonder netwerk, onvoldoende mantelzorg of mantelzorgers die ondersteuning wensen, bijvoorbeeld bij het waken.
  • Terminale patiënten die geen of onvoldoende familie/ondersteuning hebben om te waken of ‘er te zijn’.
  • Mantelzorgers die ondersteuning wensen, bijvoorbeeld bij het waken of ‘het er zijn’ bij terminale patiënten.
     

Voor VPTZ kunt u terecht bij de volgende organisaties:  

Humanitas Noord-Kennemerland VPTZ | www.humanitas.nl

Humanitas Kop van Noord-Holland VPTZ | www.humanitas.nl

Stichting Terminale Thuiszorg Heiloo | www.terminalezorgheiloo.nl

Buddyzorg | www.handjehelpen.nl
Een buddy biedt emotionele en praktische ondersteuning door het samen ondernemen van activiteiten, bijvoorbeeld een bezoek aan een ziekenhuis. Een buddy helpt mee te denken in het proces van een patiënt, biedt een luisterend oor en is een gevoelsgenoot.