terug naar nwz.nl

Casemanagers oncologie

Speciaal voor opvang en begeleiding van patiënten met kanker heeft Noordwest Ziekenhuisgroep verschillende casemanagers oncologie. Zij treden op als vast aanspreekpunt voor de patiënt. Dit houdt in dat de patiënt en diens naasten met elke vraag over de diagnose, behandeling en nazorg bij de casemanager terecht kunnen. Zo nodig verwijst de casemanager door naar andere zorgverleners. Elke casemanager heeft zijn of haar eigen aandachtsgebied. De casemanager is daardoor goed op de hoogte van de specifieke ziekte en behandeling. Bovendien vervult de casemanager een coördinerende taak als het gaat om het (soms ingewikkelde) zorgtraject in het ziekenhuis.

De taak casemanagement wordt op locatie Den Helder vervult door de verpleegkundig specialisten. Op de pagina ‘Verpleegkundig spreekuren’ staan de contactgegeven van deze verpleegkundig specialisten.