terug naar nwz.nl

Laryngectomie

Bij een laryngectomie wordt het strottenhoofd met de stembanden operatief verwijderd. Dit kan nodig zijn omdat:

  • het strottenhoofd te veel door de tumor (kanker) aangetast is
  • de tumor na (chemotherapie en) radiotherapie (bestraling) toch teruggekomen is
  • de tumor onvoldoende reageert op (chemotherapie en) radiotherapie


Een laryngectomie wordt niet in Noordwest zelf gedaan. We verwijzen u voor deze ingreep naar het VUmc in Amsterdam met wie het Noordwest samenwerkt.

Wat kunt u verwachten na een laryngectomie?
Door verwijdering van het strottenhoofd zijn de luchtwegen en de slokdarm definitief van elkaar gescheiden. U ademt daardoor niet langer via uw mond en neus, maar via een opening (stoma) in de luchtpijp in de hals. Deze opening wordt tijdens de operatie gemaakt.

Spreken
Omdat u geen stembanden meer heeft, kunt u niet meer gewoon spreken. Met hulpmiddelen als een stemprothese, zogenoemde slokdarmspraak of een electrolarynx kunt u wel geluid maken en spreken.

Eten en drinken
U kunt wel gewoon eten en drinken. Net als voor de operatie komt eten en drinken na het doorslikken via de slokdarm in de maag. Door de scheiding van de slokdarm en de luchtwegen kunt u zich niet meer verslikken.

Wat kunt u na de operatie verwachten?
U blijft tot u voldoende hersteld bent, opgenomen op de verpleegafdeling KNO in het VUmc. Afhankelijk van uw situatie en mogelijkheden proberen we u zo goed mogelijk te begeleiden bij uw herstel en revalidatie. Het kan zijn dat na de operatie nog radiotherapie of chemo-radiatie (chemotherapie met bestraling) nodig is.

Hulp en begeleiding bij klachten
Het kan zijn dat u door de behandeling en/of de tumor zelf klachten krijgt. We proberen deze zoveel mogelijk te voorkomen en/of te behandelen:

  • begeleiding van de mondhygiënist bij droge slijmvliezen door radiotherapie
  • begeleiding van een logopedist bij slikklachten, problemen met kauwen of praten
  • begeleiding van een fysiotherapeut bij oedeem, pijn en/of andere hals- en/of schouderklachten
  • hulp en begeleiding van een gespecialiseerd verpleegkundige, maatschappelijk werker of psycholoog bij lichamelijke en psychosociale gevolgen zoals slecht slapen, veel piekeren, sombere stemming, relatieproblemen, financiële problemen, problemen op het werk