terug naar nwz.nl

Melanoom

De meest agressieve vorm van huidkanker is het melanoom. Het gevaar van het melanoom schuilt in de snelheid van de uitzaaiingen. In een vroeg stadium is het echter 100% behandelbaar. Daarom is het voor mensen die tot de risicogroepen behoren van groot belang om zich regelmaat te controleren of periodiek een preventieve huidscan te doen. U behoort tot een risicogroep als:

  • u een licht huidtype heeft
  • u tekenen van huidveroudering heeft
  • u veel in de zon of onder de zonnebank heeft gelegen
  • in uw familie huidkanker voorkomt
  • u veel moedervlekken heeft (meer dan vijftig)


Wat merkt u van een melanoom?
Melanomen ontstaan vaak in al bestaande moedervlekken. De moedervlek ondergaat hierdoor veranderingen. Deze veranderingen kunnen zijn:

 

 

  • Kleurveranderingen in de moedervlek
  • Veranderingen vorm van de moedervlek: als de moedervlek een grillige begrenzing krijgt of dikker wordt kan dit betekenen dat zich een melanoom aan het ontwikkelen is
  • Jeuk
  • Pijn
  • Bloeden

Lees meer informatie over vorm- en kleurveranderingen van de moedervlek

Behandeling bij uitzaaiingen
Als een melanoom is uitgezaaid dan verwijst uw arts u door naar een academisch centrum waar gekeken wordt naar de best passende therapie en behandeling van het melanoom. Denk hierbij aan bestraling, chemotherapie of immunotherapie. De laatste tijd worden goede resultaten geboekt met gerichte moleculaire therapie. Bij deze therapie wordt gekeken naar de eigenschappen van de tumor en welke stoffen door de tumor worden uitgescheiden.Ook wordt gekeken naar de oorzaak van (eventueel) meer bloedtoevoer naar het gezwel. Op basis van dat onderzoek ontwikkelt men dan een geneesmiddel wat op de specifieke tumorsoort is gericht en wat de tumor remt in de groei.
Uitzaaiingen op de huid en de longen hebben een betere prognose.
Uitzaaiingen naar de hersenen, botten en lever betekenen meestal een slechtere prognose.

Is een melanoom te voorkomen?
In het algemeen kunnen we zeggen: geniet van de zon en verklein het risico op huidkanker door altijd verstandig te zonnen. Lees de folder ‘Verstandig zonnen’.