terug naar nwz.nl

Locaties en bereikbaarheid

Alkmaar:
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar
Telefoonnummer: 072 - 548 4444 

Den Helder:
Huisduinerweg 3
1782 GZ Den Helder 
Telefoonnummer: 0223 - 69 6969 

Op de algemene website vindt u informatie over de route en bereikbaarheid

Postadres:
Secretariaat Oncologiecommissie
Postbus 501
Huisnummer 190
1815 JD Alkmaar


Casemanagers 
Kijk bij de contactgegevens casemanagers

Voor informatie over overige poliklinieken en afdelingen kijkt u op www.nwz.nl