terug naar nwz.nl

Wie wij zijn

Zorg waarbij de patiënt en zijn omgeving centraal staan met aandacht voor zowel de behandeling als de zorg er omheen, ‘cure en care’: dat is het uitgangspunt voor onze zorg aan patiënten met kanker.

In het Oncologisch centrum behandelen we vrijwel alle vormen van kanker. Sinds 2011 is Noordwest Ziekenhuisgroep in het bezit van de NIAZ-deelaccreditatie voor oncologische zorg. Hieruit blijkt dat de organisatie van de oncologische zorg uitstekend op orde is. Lees meer over onze kwaliteit van zorg

Gespecialiseerde behandelteams
In het Oncologisch centrum behandelen wij mensen met kanker volgens de nieuwste inzichten. Om optimale zorg te leveren, werken de verschillende disciplines binnen het ziekenhuis intensief samen. Bij elke kankersoort hoort een speciaal behandelteam. De specialisten in dit team komen elke week samen om iedere patiënt met kanker te bespreken, veelal met consultenten van VUmc, AvL en andere academische centra. Gezamenlijk wordt een behandelplan opgesteld. Uiteraard in overleg met u. Lees meer over onze behandelteams.

Persoonlijke begeleiding
Voor het hele traject - van diagnose tot behandeling - zijn specialisten van verschillende disciplines nodig. Het kan daarom zijn dat het voor u niet altijd duidelijk is, wie de hoofdbehandelaar is. Daarom streven wij ernaar dat u één contactpersoon heeft waar u met al uw vragen terecht kunt. Dit is de casemanager. De casemanager begeleidt u tijdens het hele zorgtraject en werkt nauw samen met verschillende oncologische disciplines.

Steeds beter
We streven naar het continue verbeteren van onze zorg en de processen daaromheen. We vinden het namelijk belangrijk dat u tevreden bent over uw behandeling. Daarom betrekken wij u bij het evalueren van zorgprocessen met patiënttevredenheidsonderzoek. Het kan zijn dat u tijdens of na afloop van uw behandeling vragenlijsten van ons ontvangt of dat we u vragen of u wilt meewerken aan een groepsinterview.

Wetenschappelijk onderzoek
Noordwest Ziekenhuisgroep neemt op het gebied van kanker deel aan wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland. Denkt u bijvoorbeeld aan onderzoek naar borstkanker, darmkanker of kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen. Lees meer over wetenschappelijk onderzoek

Topklinisch opleidingsziekenhuis
Noordwest Ziekenhuisgroep is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat we naast de gebruikelijke zorg ook zorg op academisch niveau leveren. Daarnaast zijn we een opleidingsziekenhuis. Behalve met medisch specialisten kunt u te maken krijgen met co-assistenten - dit zijn artsen in opleiding - of met arts-assistenten. Dit zijn artsen die in opleiding zijn voor medisch specialist, bijvoorbeeld oncoloog. Arts-assistenten voeren alle onderzoeken en behandelingen uit onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist. Ook de diagnose en behandeling stemmen zij altijd af met uw medisch specialist. En uiteraard met u.