terug naar nwz.nl

Naar het ziekenhuis

Komt u voor een bezoek aan een spreekuur of een korte behandeling naar Noordwest Ziekenhuisgroep dan bezoekt u doorgaans een polikliniek. 

U vindt op de website algemene informatie over uw polikliniekbezoek. Voor chemotherapie en/of immunotherapie kunt u op de dagbehandeling oncologie terecht.  

Moet u voor langere tijd in het ziekenhuis blijven, dan verblijft u op de verpleegafdeling chirurgie of verpleegafdeling oncologie. Lees meer informatie over uw verblijf in de patiëntenfolder ‘Afdeling oncologie 430' (locatie Alkmaar). U leest op onze hoofdsite algemene informatie over uw opname.

Contact
Heeft u vragen? Ga direct naar de telefoonnummers van deze afdelingen.

Borstkliniek 
Voor borstonderzoek of afspraken rondom behandeling voor borstkanker kunt u terecht bij de borstkliniek van Noordwest Oncologisch centrum. Deze polikliniek is speciaal ingericht voor patiënten met goed- of kwaadaardige afwijkingen in de borst of verdenking hiervan. Hierdoor heeft u 1 vertrouwde plek waar u terecht kunt tijdens het proces van diagnose, behandeling en nazorg. Op de borstkliniek is een gastvrouw aanwezig om u te begeleiden naar de afdeling radiologie als onderzoek nodig is. 

Meer informatie vindt u op de pagina’s van de borstkliniek.

Radiotherapie
Radiotherapie (bestraling) kan onderdeel van uw behandelplan zijn. Het is een behandeling van kanker door middel van straling. U wordt op locatie Alkmaar behandeld. Het doel van de behandeling is om kankercellen te doden terwijl gezonde cellen zoveel mogelijk gespaard blijven. Meer informatie over radiotherapie kunt u vinden in het overzicht met behandelingen.

Poliklinische Apotheek 
De Poliklinische Apotheek is gevestigd in het ziekenhuis. Door de samenwerking met specialisten kunnen vragen of onduidelijkheden over de voorgeschreven medicijnen snel worden opgelost. De Poliklinische Apotheek is voor iedereen toegankelijk. Het team van de Poliklinische Apotheek:

  • zorgt ervoor dat u de juiste medicijnen mee krijgt bij ontslag uit het ziekenhuis of na een bezoek aan een van de poliklinieken
  • levert een aantal medicijnen, welke niet via de openbare apotheek verstrekt mogen worden. Lees meer informatie over de specialistische medicatie verstrekt door het ziekenhuis 
  • geeft voorlichting en advies over het gebruik van (zelfzorg)medicijnen en hulpmiddelen
  • ondersteunt bij wetenschappelijk onderzoek met medicijnen

Op onze hoofdsite vindt u meer informatie en de contactgegevens van onze Poliklinische Apotheek.