terug naar nwz.nl

Informatie patiënt insturen

Verwijscriteria bij verdenking borstkanker:

 

Bij verwijzing naar het ziekenhuis bij verdenking borstkanker kunt u de volgende informatiebrief meegeven aan de patiënt: