terug naar nwz.nl

Nefrectomie (verwijderen van een nier)

Een operatie is bij nierkanker vaak de enige behandeling die kans op genezing geeft. Dit geldt alleen als er geen uitzaaiingen zijn. Bij een operatie verwijdert de uroloog de nier geheel of gedeeltelijk. Soms worden ook de bijnier en de lymfeklieren verwijderd.

Uw voorbereiding 
Voor de voorbereiding op de operatie krijgt u een afspraak op het opnameplein. Dit gebeurt meestal telefonisch. U heeft tijdens deze afspraak met diverse zorgverleners een gesprek zoals de apothekersassistent, anesthesioloog en verpleegkundige. Als u bloedverdunners gebruikt, heeft u ook een gesprek met een stollingsdeskundige. Het gesprek duurt ongeveer 1½ uur. 

U ontvangt een brief over uw afspraak op het opnameplein. U vindt hierin informatie over: 

  • de datum en het tijdstip van uw afspraak 
  • op welk locatie u de afspraak heeft en 
  • hoe u zich op deze afspraak moet voorbereiden 


Operatiedatum 
U hoort van de medewerker van de planning: 

  • op welke datum de operatie plaatsvindt 
  • waar en wanneer u in het ziekenhuis wordt verwacht 
  • vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken 
  • andere instructies voor de voorbereiding op uw operatie, vooral over het eventuele gebruik van bloedverdunners en thuismedicatie 


Folder en filmpje
Tijdens uw afspraak op het opnameplein krijgt u de folder ‘Goed voorbereid op uw operatie’ mee. Hierin staat onder andere wat u moet doen om u goed voor te bereiden op uw operatie. Lees op onze hoofd website meer algemene informatie over uw opname en bekijk de voorlichtingsfilm ‘Goed voorbereid op uw operatie’.

De operatie
De operatie gebeurt bij voorkeur via een kijkoperatie in de buik (laparoscopie). Als de tumor te groot is of is ingegroeid in de bloedvaten, wordt de operatie ‘open’ uitgevoerd via een snee in de buik of flank. Als de nier geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, heeft dit geen ernstige gevolgen. Uw gezonde andere nier heeft genoeg capaciteit om de functie over te nemen. U kunt goed met één nier leven. Het weggenomen weefsel sturen we na de operatie op naar de patholoog.
Deze onderzoekt het weefsel. Voor de uitslag van het weefselonderzoek komt u na de operatie terug op de polikliniek. Als de kanker is uitgezaaid, kan het soms toch nodig zijn om de zieke nier te verwijderen via een operatie. Dit om klachten (bloedplassen, pijn) te verhelpen. De operatie is dan niet gericht op genezing maar heeft als doel uw klachten te verminderen.

Meer informatie
Meer informatie over de verschillende nieroperaties vindt u in de folders, rechts in het menu onder het kopje ‘folders’.