terug naar nwz.nl
Menu

Schildwachtklier verwijderen

Eventuele uitzaaiingen van een tumor in de borst lopen via de lymfebanen naar de lymfeklieren in de oksel. Om te onderzoeken of de tumor zich uitgezaaid heeft en om verdere uitzaaiing te voorkomen, werden voorheen alle lymfeklieren in de oksel verwijderd (okselkliertoilet). Nu we weten dat de eventuele uitzaaiingen zich als eerste door één van deze lymfeklieren - de schildwachtklier - verspreiden, is verwijdering van alle lymfeklieren in de oksel niet altijd meteen nodig. Tegenwoordig wordt zo nodig en zo mogelijk eerst alleen de schildwachtklier verwijderd en onderzocht. Als blijkt dat er geen tumorcellen in de schildwachtklier aanwezig zijn, is verwijdering van alle lymfklieren of bestraling op de oksel niet nodig. U krijgt de uitslag na 10 tot 14 dagen.

Als er wel tumorcellen in de schildwachtklier worden gevonden, is het afhankelijk van uw situatie of  alle lymfeklieren tijdens een tweede ingreep alsnog verwijderd of dat u bestraald gaat worden op de oksel.

Verwijderen schildwachtklier
Met behulp van radioactieve stof en blauwe inkt wordt de schildwachtklier vlak voor de operatie eerst opgespoord. De chirurg kan de schildwachtklier vervolgens verwijderen. De ingreep duurt ongeveer een half uur. Verwijdering van de schildwachtklier wordt meestal gecombineerd met een borstbesparende operatie of borstamputatie. In sommige gevallen heeft het de voorkeur de schildwachtklier onder lokale verdoving te verwijderen.

Hoe bereidt u zich voor op het verwijderen van een schildwachtklier gecombineerd met een borstoperatie?
Omdat u algehele anesthesie (narcose) krijgt, moet u voor de operatie nuchter zijn. Van de mammacareverpleegkundige en andere zorgverleners krijgt u verder uitleg en alle informatie die u nodig heeft om u goed voor te bereiden op de operatie. Bekijk ook het filmpje ‘Goed voorbereid op uw operatie’ op de algemene website. In sommige gevallen heeft het de voorkeur de schildwachtklier onder lokale verdoving te verwijderen.

Wat kunt u na de ingreep verwachten?
U wordt een dag na uw ontslag thuis gebeld door de mammacareverpleegkundige. U kunt dan al uw eventuele vragen stellen. Het kan zijn dat uw urine na de operatie door het inspuiten van blauwe inkt groen van kleur is. Ook kan de plaats waar de inkt is ingespoten enkele weken tot maanden nog wat blauw zien. Om een stijve schouder te voorkomen, is het belangrijk dat u uw arm en schouder zo gewoon mogelijk beweegt. Het is daarbij wel belangrijk dat u niet door uw pijngrens heengaat. Voor goed herstel is het verder belangrijk dat u rust en voldoende pijnstillers neemt als dat nodig is.
Lees de adviezen voor thuis die belangrijk zijn voor uw herstel in de behandelwijzer. Deze krijgt u uitgereikt van de mammacareverpleegkundige.