terug naar nwz.nl

Endeldarmkanker - behandeling

U heeft een dikke darmonderzoek (coloscopie) gehad waarbij een kwaadaardige afwijking is gevonden in de endeldarm (laatste stukje van de dikke darm). Voor het onderzoek zijn kleine stukjes weefsel (biopten) weggenomen. Deze zijn door een patholoog-anatoom onderzocht waarbij een kwaadaardige afwijking gevonden is.

Colorectaal team
Patiënten met een aandoening en/of afwijking aan de dikke darm en endeldarm worden behandeld door een gespecialiseerd multidisciplinair team: het colorectaal team (colon is dikke darm, rectum is endeldarm). Een casemanager volgt achter de schermen uw zorgtraject. Zij is op de hoogte van uw aandoening en behandeling. U kunt met al uw vragen over de behandeling bij haar terecht.

Aanvullend onderzoek
Behalve weefselonderzoek krijgt u nog meer onderzoeken:

  • bloedonderzoek tumormarker: uw bloed wordt onderzocht op de aanwezigheid van een zogenoemde tumormarker CEA 
  • CT-scan van de longen en/of lever: voor controle op eventuele uitzaaiingen 
  • MRI-scan van de endeldarm: om na te gaan of en hoe ver de tumor is ingegroeid in de darm en of omliggende lymfeklieren eventueel vergroot zijn 


U volgt het zogenoemde Fast Track Traject. Dit houdt in dat de onderzoeken met voorrang worden gepland, zodat u zo snel mogelijk weet welke aandoening u precies heeft.

Uitslagen en behandelplan
Als de uitslagen bekend zijn, worden deze eerst besproken in het colorectaal team. U bent hier zelf niet bij. Elke zorgverlener van het team brengt zijn eigen specifieke deskundigheid in. In overleg stellen ze een behandeladvies op. U krijgt zelf de uitslag tijdens uw eerstvolgende afspraak met uw chirurg. Uw chirurg bespreekt dan ook het behandeladvies met u.

Behandeling van endeldarmkanker in Alkmaar
De behandeling van endeldarmkanker is afhankelijk van het stadium van de ziekte en verder van veel andere (persoonlijke) factoren. U krijgt dan ook een behandeling op maat. Deze behandeling kan bestaan uit bestraling of wisselende combinaties van bestraling en/of chemotherapie, in principe gevolgd door een operatie. Afhankelijk van de plaats van de tumor en of de anus wel of niet gespaard kan blijven, krijgt u zo nodig een tijdelijke of blijvende stoma. Een stoma is een darmuitgang via de buikwand.

Hoe bereidt u zich voor op de operatie?
U heeft voor de darmoperatie een gesprek met een verpleegkundige van het colorectaal team. U krijgt uitleg over hoe u zich zo goed mogelijk op de operatie en uw herstel ná de operatie kunt voorbereiden. 

Bekijk ook het fotoverhaal over darmoperatie