terug naar nwz.nl

Melanomen - behandeling en controle

Als na onderzoek zeker is, dat u een melanoom heeft, onderzoekt uw behandelend arts ook de lymfeklieren. Melanomen kunnen zich als ze uitzaaien namelijk nestelen in de lymfeklieren. Als dit het geval is, wordt de verdere behandeling hierop aangepast. In de meeste gevallen worden de verdachte lymfeklieren verwijderd voor onderzoek.

Behandeling soorten melanoom
Dik melanoom
Als het gaat om een dik melanoom en er worden geen verdikte lymfeklieren gevoeld, wordt soms toch via een speciale techniek onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Dit heet de poortwachtersklier-procedure, ofwel schildwachtklierscintigrafie. Met dit onderzoek kan de lymfeklier worden opgezocht die het meest waarschijnlijk als eerste aangedaan zou zijn bij uitzaaiing.

Melanoom dunner dan 1 millimeter
Bij melanomen dunner dan 1 millimeter onderzoeken we alleen de lymfeklieren.

Controle bij melanomen
De dikte van het melanoom bepaalt het aantal controles. Bij een dun melanoom is meestal 1 controle voldoende. Bij melanomen met een dikte van meer dan 1 millimeter controleert de arts u de eerste jaren regelmatig, na 5 jaar meestal eenmaal per jaar. De totale controleperiode duurt ongeveer 10 jaar.
Als u een sterk verhoogd risico op huidkanker heeft, is levenslange controle nodig.

Tijdens de controle bekijkt uw specialist het littekengebied en beoordeelt uw huid op eventuele nieuwe verdachte plekjes. Als u behandeld bent voor een plaveiselcelcarcinoom of melanoom, controleert uw specialist ook de regionale lymfeklieren. Dat zijn de lymfeklieren waar kankercellen als eerste langskomen.

Zelf uw huid controleren
Naast de controle van uw huid door de specialist adviseren we u ook zelf uw huid in de gaten te houden. Het is beslist niet nodig uw huid elke dag te onderzoeken.
Daarbij moet u letten op:

  • Veranderingen in en rond het litteken
  • Nieuwe plekjes op een tot dan toe gave huid
  • Veranderingen in reeds bestaande plekjes
  • Zwellingen in bijvoorbeeld de hals, oksels of liezen
     

Merkt u een of meer van deze veranderingen op? Neem dan contact op met uw huisarts of maak eerder een afspraak bij uw specialist.

Risico beperken
Voor de lange termijn kunt u het risico op een nieuwe huidtumor beperken door zo voorzichtig mogelijk te zijn met blootstelling van uw huid aan ultraviolette straling. Dit geldt vooral als u een lichte huid heeft.

Advies
Omdat bij huidkanker erfelijkheid een rol kan spelen, is het verstandig om ook uw kinderen extra goed te beschermen.