terug naar nwz.nl

Huidkanker - behandeling

Als uw huidarts een plekje op uw huid niet vertrouwt, stuurt hij u door naar een specialist. Zo komt u bij ons terecht.

Onderzoek naar huidkanker
Tijdens uw eerste bezoek stelt de dermatoloog vast of u huidkanker heeft. Wanneer afwijkende huid wordt gezien verwijdert de dermatoloog een stukje van het weefsel voor onderzoek (biopsie). Meestal gebeurt dit onder plaatselijke verdoving. Een patholoog onderzoekt het verkregen weefsel onder de microscoop. Alleen door dit onderzoek is definitief vast te stellen of het om kanker gaat en welke vorm van huidkanker het betreft. U krijgt de uitslag hiervan binnen 2 weken.

Behandelmethodes
Als de diagnose huidkanker is gesteld, bespreekt de dermatoloog met u het behandelplan. Na uw toestemming wordt de behandeling gestart. De volgende methodes behoren tot de mogelijkheden:

Excisie
De dermatoloog verwijdert onder (veelal plaatselijke) verdoving operatief het weefsel. De wond wordt gehecht en afgedekt met een pleister die u regelmatig moet vervangen. Het verwijderde weefsel wordt door een patholoog onderzocht om zeker te zijn dat de operatie geslaagd is. Zo nodig verwijderen we na 7 tot 14 dagen de hechtingen. Dan zijn meestal ook de uitslagen van de patholoog binnen.

Cryotherapie
Bij kleine, oppervlakkige huidtumoren kan de dermatoloog cryotherapie, oftewel bevriezingstherapie toepassen. Na lokale verdoving worden de kankercellen gedood met vloeibare stikstof. De vriesblaar die daardoor ontstaat, wordt een wond die na enkele weken geneest. Hier kunt u een klein litteken aan overhouden.

Fotodynamische therapie
PDT (photodynamic therapy) is een soort lichttherapie die steeds vaker bij actinische keratose en het oppervlakkig groeiend basaalcelcarcinoom wordt toegepast. Een crème of gel wordt op uw huid aangebracht die de tumor gevoeliger maakt voor licht. In combinatie met een speciale belichting ontstaat een chemisch proces waardoor de kankercellen uiteindelijk sterven. Tijdens de eerste behandeling of eventueel na een week vindt een tweede sessie plaats. Na de behandeling wordt de huid verbonden. De huid kan binnen 1 tot 6 weken zijn hersteld. Hier houdt u meestal geen littekens aan over, wel kan een verkleuring van de huid optreden. De verkleuring trekt na verloop van tijd meestal weg.

Locale chemo- of immunotherapie
Actinische keratose en oppervlakkige basaalcelcarcinomen kunnen we behandelen met een crème die uw eigen afweersysteem (immuunsysteem) stimuleert de kankercellen op te ruimen. Volgens voorschrift van de arts brengt u de crème enkele dagen tot weken aan. De crème veroorzaakt roodheid van de huid. Dit geneest in 2 tot 6 weken.

Controle na behandeling
Na de behandeling controleert uw specialist u minimaal 1 keer. Soms blijft u nog een aantal jaren onder controle bij uw specialist. Hoe vaak u terug moet komen voor controle is afhankelijk van de soort huidkanker.