terug naar nwz.nl

Chronische lymfatische leukemie (CLL) - behandeling

Als uit onderzoek blijkt dat u chronische lymfatische leukemie (CLL) heeft, kan het zijn dat u niet direct behandeld hoeft te worden. Als u geen klachten heeft en de ziekte niet snel toeneemt, kan dikwijls worden gewacht met de behandeling. U blijft wel onder controle. In het begin is de controle elke paar maanden, bij een stabiele situatie wordt een keer per half jaar een afspraak gemaakt. Als u klachten krijgt, kunt u altijd direct overleggen met de casemanager. De casemanager kan zo nodig een afspraak met de specialist inplannen.

De behandeling bestaat uit chemotherapie en immunotherapie. CLL cellen zijn gevoelig voor lage doses radiotherapie. Radiotherapie wordt vooral voorgeschreven bij patiënten met pijnlijke en/of hinderlijk vergrote lymfklieren of een vergrote milt.
Vaak wordt het meeste effect gezien bij een combinatie van de behandelingen zoals chemotherapie, antistoffen en radiotherapie. Afhankelijk van uw leeftijd en conditie overlegt de hematoloog met u over de beste behandelmethode. Bij heel jonge patiënten (hoewel dit niet vaak voorkomt) kan stamceltransplantatie worden overwogen. De donor van dergelijke stamcellen is dan bij voorkeur de broer of zus van de patiënt. Stamceltransplantatie wordt in de academische ziekenhuizen uitgevoerd.
Uw hematoloog en casemanager kunnen u hierover meer informatie geven.

Wat kunt u verwachten na uw behandeling?
U blijft na de behandeling onder controle bij de hematoloog.
In het algemeen raden we u aan de conditie zo goed mogelijk in stand te houden door te wandelen, zwemmen en als het mogelijk is te fietsen. Verder denken we aan:

  • specifieke spieroefeningen, gericht op de versterking van onder andere de rugspieren
  • pijnbestrijding
  • medicijnen tegen botontkalking
     

Bewegen en herstel
Tijdens uw behandeling of herstelperiode, kunt u behoefte hebben aan extra ondersteuning bij sporten, eten of werkhervatting. Lees op onze website meer over revalidatie en herstel.

De casemanager: uw vaste aanspreekpunt
U kunt verder voor, tijdens en na uw behandeling een beroep doen op een casemanager. Ze werkt nauw samen met uw hematoloog en alle artsen en zorgverleners die bij en na uw behandeling betrokken zijn. De casemanager is uw vaste aanspreekpunt, bij wie u met uw vragen terecht kunt.