terug naar nwz.nl

Orofarynxkanker - behandeling

Orofarynxkanker, oftewel mondkeelholtekanker, is een vorm van keelkanker die ontstaat vanuit het slijmvlies in de mondkeelholte. De behandeling is onder andere afhankelijk van de grootte van de tumor en van eventuele lymfklier uitzaaiingen in de hals. De behandeling wordt vervolgens afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Chemotherapie, radiotherapie en/of operatie
Kleinere orofarynxtumoren worden meestal bestraald (radiotherapie). Grotere tumoren worden vaak met een combinatie van medicijnen (chemotherapie) en radiotherapie (bestraling) behandeld. Afhankelijk van de plaats en grootte van de tumor(en) kan het ook zijn dat deze eerst operatief verwijderd worden.

Halsklierdissectie
De keuze voor de beste behandeling is mede afhankelijk van eventuele uitzaaiingen in de lymfeklieren in de hals. Het kan zijn dat deze lymfeklieren operatief verwijderd moeten worden. We noemen dit een halsklierdissectie.

Als genezing niet mogelijk is
Soms is een tumor zo uitgebreid of uitgezaaid, dat genezing niet mogelijk is. De behandeling is dan gericht op het remmen van de groei van de tumor en bestrijding van eventuele pijn en/of andere klachten.

Hulp en begeleiding bij klachten
Het kan zijn dat u door de behandeling en/of de tumor zelf klachten krijgt. We proberen deze zoveel mogelijk te voorkomen en/of te behandelen:

  • begeleiding van de mondhygiënist bij droge slijmvliezen door radiotherapie
  • begeleiding van een logopedist bij slikklachten, problemen met kauwen of praten 
  • begeleiding van een fysiotherapeut bij oedeem, pijn en/of andere hals- en/of schouderklachten 
  • hulp en begeleiding van een gespecialiseerd verpleegkundige, maatschappelijk werker of psycholoog bij lichamelijke en psychosociale gevolgen zoals slecht slapen, veel piekeren, sombere stemming, relatieproblemen, financiële problemen, problemen op het werk