terug naar nwz.nl

Nasofarynxkanker - behandeling

Nasofarynxkanker, oftewel neuskeelholtekanker, is een vorm van keelkanker die ontstaat vanuit het slijmvlies van de neuskeelholte. De behandeling is onder andere afhankelijk van de grootte van de tumor en eventuele uitzaaiingen in de lymfeklieren. De behandeling zal plaatsvinden in het VUmc en niet bij Noordwest. Deze aandoening is in Nederland zeer zeldzaam. Daarom vindt behandeling plaats in slechts enkele ziekenhuizen in Nederland, zoals het VUmc.

Radiotherapie of chemo-radiatie
De behandeling bestaat meestal uit bestraling (radiotherapie) of een combinatie van chemotherapie en bestraling (chemoradiatie).

Als genezing niet mogelijk is
Soms is een tumor zo uitgebreid of uitgezaaid, dat genezing niet mogelijk is. De behandeling is dan gericht op het remmen van de groei van de tumor en bestrijding van eventuele pijn en/of andere klachten.

Hulp en begeleiding bij klachten
Het kan zijn dat u door de behandeling en/of de tumor zelf klachten krijgt. We proberen deze zoveel mogelijk te voorkomen en/of te behandelen:

  • begeleiding van de mondhygiënist bij droge slijmvliezen door radiotherapie
  • begeleiding van een logopedist bij slikklachten, problemen met kauwen of praten 
  • begeleiding van een fysiotherapeut bij oedeem, pijn en/of andere hals- en/of schouderklachten 
  • hulp en begeleiding van een gespecialiseerd verpleegkundige, maatschappelijk werker of psycholoog bij lichamelijke en psychosociale gevolgen zoals slecht slapen, veel piekeren, sombere stemming, relatieproblemen, financiële problemen, problemen op het werk