terug naar nwz.nl
Menu

Speekselklierkanker - behandeling

De kans is klein, maar vanuit het slijmvlies van de talloze speekselklieren in de mond- en keelholte kunnen zich goedaardige (geen kanker) en kwaadaardige (wel kanker) tumoren ontwikkelen. De behandeling is onder andere afhankelijk van de grootte, de plaats en het type tumor. Verder is het van belang of er eventueel uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren. De behandeling wordt vervolgens afgestemd op uw persoonlijke situatie. U wordt op locatie Alkmaar behandeld.

Behandeling kwaadaardige (kanker) speekselkliertumor
De behandeling zal meestal bestaan uit een operatie. De aangedane speekselklier en de aangrenzende lymfklieren worden dan verwijderd. Het kan nodig zijn aanvullend te bestralen.

Behandeling goedaardige (niet kanker) speekselkliertumor
Is een speekselkliertumor goedaardig. Dan kan het zijn dat u in overleg met uw KNO-arts niet behandeld wordt, maar afwacht. U blijft dan wel onder controle. Het kan ook zijn dat operatieve verwijdering van de tumor wel zinvol en/of mogelijk is.

Als genezing niet mogelijk is
Soms is een tumor zo uitgebreid of uitgezaaid, dat genezing niet mogelijk is. De behandeling is dan gericht op het remmen van de groei van de tumor en bestrijding van eventuele pijn en/of andere klachten.

Hulp en begeleiding bij klachten
Het kan zijn dat u door de behandeling en/of de tumor zelf klachten krijgt. We proberen deze zoveel mogelijk te voorkomen en/of te behandelen:

  • begeleiding van de mondhygiënist bij droge slijmvliezen door radiotherapie
  • begeleiding van een logopedist bij slikklachten, problemen met kauwen of praten 
  • begeleiding van een fysiotherapeut bij oedeem, pijn en/of andere hals- en/of schouderklachten 
  • hulp en begeleiding van een gespecialiseerd verpleegkundige, maatschappelijk werker of psycholoog bij lichamelijke en psychosociale gevolgen zoals slecht slapen, veel piekeren, sombere stemming, relatieproblemen, financiële problemen, problemen op het werk