terug naar nwz.nl

Strottenhoofdkanker - behandeling

Strottenhoofdtumoren ontstaan vanuit het slijmvlies van het strottenhoofd. De behandeling is onder andere afhankelijk van de grootte van de tumor. Verder is het van belang of er eventueel uitzaaiingen zijn in de halslymfeklieren. De behandeling wordt vervolgens afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Behandeling
Kleinere tumoren in het strottenhoofd worden meestal behandeld met een laser of radiotherapie (bestraling). Grotere tumoren worden operatief verwijderd of behandeld met een combinatie van chemotherapie en radiotherapie.

Behoud van stembanden
Het hoofd-halsteam zal altijd proberen om het strottenhoofd met de stembanden te behouden. Maar als het verwijderen van het strottenhoofd (laryngectomie) met aanvullende chemo- en/of radiotherapie noodzakelijk is, is dit helaas niet altijd mogelijk.

Als genezing niet mogelijk is
Soms is een tumor zo uitgebreid of uitgezaaid, dat genezing niet mogelijk is. De behandeling is dan gericht op het remmen van de groei van de tumor en bestrijding van eventuele pijn en/of andere klachten.

Hulp en begeleiding bij klachten
Het kan zijn dat u door de behandeling en/of de tumor zelf klachten krijgt. We proberen deze zoveel mogelijk te voorkomen en/of te behandelen:

  • begeleiding van de mondhygiënist bij droge slijmvliezen door radiotherapie
  • begeleiding van een logopedist bij slikklachten, problemen met kauwen of praten 
  • begeleiding van een fysiotherapeut bij oedeem, pijn en/of andere hals- en/of schouderklachten 
  • hulp en begeleiding van een gespecialiseerd verpleegkundige, maatschappelijk werker of psycholoog bij lichamelijke en psychosociale gevolgen zoals slecht slapen, veel piekeren, sombere stemming, relatieproblemen, financiële problemen, problemen op het werk