terug naar nwz.nl
Menu

PET CT scan met fluor PSMA tracer

Zo nodig verwijst uw medisch specialist u voor een PET CT scan met fluor-18-PSMA-tracer door naar de afdeling nucleaire geneeskunde. Met deze scan worden prostaatkankercellen in beeld gebracht. Het is erg belangrijk om te weten waar deze cellen zich in het lichaam bevinden. Wanneer dit bekend is, kan een gerichte behandeling een gunstig effect hebben. Met deze nieuwe techniek kan de lokalisatie van prostaatkankercellen eerder worden opgespoord.

In studies is aangetoond dat de fluor-18-PSMA-tracer beter in staat is om prostaatkankercellen op te sporen dan fluor-18-choline dat werd gebruikt voordat deze nieuwe tracer beschikbaar kwam.

Met dit onderzoek combineren we in één apparaat twee onderzoeken.

  • De PET scan brengt processen op celniveau in beeld
  • De CT scan brengt de bouw en ligging van organen en weefsels in beeld

Doordat beide scans in 1 onderzoek worden gecombineerd geven de beelden zeer veel informatie.

Informatie
Meer informatie over uw onderzoek vindt u in de bijbehorende patiëntenfolder.

Bent u verhinderd?
Kunt u door ziekte of andere omstandigheden uw afspraak niet nakomen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. In uw plaats kan dan mogelijk een andere patiënt geholpen worden. Als u dat wilt, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

> Algemene informatie over nucleaire geneeskunde

Ziektebeelden

Er is geen informatie beschikbaar over relevante ziektebeelden. Bekijk het complete overzicht van ziektebeelden.

Folders

Bekijk het complete overzicht van Patientenfolders.

Meer informatie

Er zijn geen suggesties voor meer informatie beschikbaar.