terug naar nwz.nl

Mammografie

Met een mammografie - mamma betekent borst - kunnen we borsten onderzoeken met röntgenstralen. We gebruiken hiervoor speciale apparatuur die een zo precies mogelijk beeld geven met zo min mogelijk straling.

Hoe verloopt een mammografie?
U gaat met uw bovenlichaam voor het röntgenapparaat staan. De radiodiagnostisch laborant plaatst uw borst op een plaat. Met een tweede plaat wordt de borst vervolgens 10 tot 15 seconden samengedrukt. Deze druk wordt door veel vrouwen als gevoelig of pijnlijk ervaren. Van elke borst worden in verschillende richtingen twee opnamen gemaakt. De radioloog beoordeelt direct of de opnamen voldoende informatie geven. Een mammografie duurt ongeveer 15 minuten.

Bekijk de video 'Mammografie' van Borstkankervereniging Nederland.

Nieuwe techniek: tomosynthese
De afdeling radiologie heeft een speciaal röntgenapparaat voor borstonderzoek. Met dit nieuwe apparaat is het mogelijk om aanvullend op een gewone mammografie driedimensionale foto’s van de borst te maken. (Een gewoon mammogram geeft tweedimensionale beelden). Deze nieuwe techniek heet tomosynthese. Een gewone mammografie levert in de regel voldoende informatie op. Echter door gebruik te maken van deze nieuwe techniek zonder de hoeveelheid röntgenstralen te verhogen krijgen we meer informatie over de borst. In Noordwest Ziekenhuisgroep wordt bij alle vrouwen een mammogram met tomosynthese gemaakt.

Hoe bereidt u zich voor op een mammografie?
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Wel vragen we u om bij het maken van een afspraak rekening te houden met uw menstruatie. De eerste week na de menstruatie is namelijk de beste periode voor een mammografie. De borstklieren zijn dan het minst gespannen waardoor het onderzoek meestal minder pijnlijk is en we de foto's beter kunnen beoordelen.

Uitslag van de mammografie
De uitslag van de mammografie krijgt u van de (huis)arts die u heeft verwezen. U heeft daarvoor een afspraak met uw (huis)arts. Het verslag van de mammografie wordt binnen drie werkdagen naar de aanvragend arts verstuurd.

Bent u zwanger?
Bent u zwanger of denkt u dat u zwanger bent? Neem dan direct contact op met uw arts of radioloog. Of geef het meteen door aan de laborant of assistent die u oproept uit de wachtkamer. Het kan zijn dat het onderzoek uitgesteld moet worden.

>naar de borstkliniek