terug naar nwz.nl

Hersentumor

In onze hersenen kunnen tumoren ontstaan: gezwellen die ontstaan door overmatige celdeling. Sommige hersentumoren zijn goedaardig. Dit betekent dat ze niet doorgroeien in de omgeving en niet in het lichaam uitzaaien. Deze tumoren kunnen door hun plek in de hersenen echter wel klachten veroorzaken, waardoor behandeling noodzakelijk is. Kwaadaardige hersentumoren groeien juist wel door in het omringende hersenweefsel. Ze kunnen daarnaast soms ook binnen het zenuwstelsel uitzaaien naar andere delen van de hersenen of het ruggenmerg, maar zelden naar andere delen van het lichaam. 

Zowel goed- als kwaadaardige hersentumoren kunnen aanleiding geven tot verstoorde hersenfuncties, die mogelijk leiden tot problemen in het dagelijks leven. 

Welke hersentumoren zijn er?
In de hersenen komen tumoren voor uit het hersenweefsel en de hersenvliezen zelf, dit noemen we primaire hersentumoren. Daarnaast kunnen in de hersenen uitzaaiingen (metastasen) ontstaan van kanker elders in het lichaam (zoals longkanker of borstkanker). Meer informatie over de verschillende typen hersentumoren en hun behandeling vindt u op de website van Stichting Hersentumor.nl

Wat merkt u van een hersentumor?
De verschijnselen van een hersentumor kunnen veroorzaakt worden door:

  • drukverhoging in het hoofd door de groeisnelheid van de tumor
  • ingroei in delen van de hersenen die nodig zijn voor specifieke functies
  • irritatie van de hersenschors waardoor epileptische aanvallen kunnen ontstaan

Een hersentumor kan een zekere tijd bestaan zonder verschijnselen. 

Bij drukverhoging in het hoofd kunt u bijvoorbeeld last krijgen van: 

  • hoofdpijn
  • misselijkheid en overgeven
  • toegenomen slaperigheid of verwardheid

Bij een specifieke functiestoornis kunt u bijvoorbeeld last krijgen van:

  • zwakte of verlamming van ledematen
  • taalproblemen
  • aandachtsproblemen
  • gedragsverandering

In zeldzame gevallen ontstaat een bloeding in een tumor, die het moeilijker maakt om de scans te beoordelen.Bron afbeelding: www.nvvn.org

Ontstaan en vóórkomen
De oorzaken van primaire hersentumoren zijn vooralsnog onbekend. Primaire hersentumoren zijn gezwellen die ontstaan vanuit het hersenweefsel en/of de hersenvliezen in de schedel. Een primaire hersentumor kan goed- of kwaadaardig zijn. 
Voor geen enkele omgevingsfactor, zoals voeding, roken, alcohol, of het leefpatroon, is een relatie met het ontstaan van primaire hersentumoren aangetoond. Ook voor een verband met het gebruik van de mobiele telefoon is geen bewijs.

Een primaire hersentumor is een zeldzame vorm van kanker. In Nederland wordt deze diagnose bij ongeveer 1000 mensen per jaar gesteld. Deze tumoren worden vaak vastgesteld rond het 60e levensjaar, maar komen ook bij jongere of oudere mensen voor. Hersentumoren bij kinderen (tot ongeveer 15 jaar) vormen een bijzondere categorie, zowel wat betreft hun aard als behandeling en worden hier verder buiten beschouwing gelaten.