terug naar nwz.nl

Dikke darmkanker - behandeling

U heeft een dikke darmonderzoek (coloscopie) gehad waarbij een kwaadaardige afwijking is gevonden in de dikke darm. Voor het onderzoek zijn kleine stukjes weefsel (biopten) weggenomen. Deze zijn door een patholoog-anatoom onderzocht waarbij een kwaadaardige afwijking gevonden is.

Colorectaal team 
Patiënten met een aandoening en/of afwijking aan de dikke darm en endeldarm worden behandeld door een gespecialiseerd multidisciplinair team: het colorectaal team. (Colon is de dikke darm, rectum is de endeldarm.) Een casemanager volgt achter de schermen uw zorgtraject. Zij is op de hoogte van uw aandoening en behandeling. U kunt met al uw vragen over de behandeling bij haar terecht.

Aanvullend onderzoek
Behalve weefselonderzoek krijgt u nog meer onderzoeken:

 • bloedonderzoek tumormarker: uw bloed wordt onderzocht op de aanwezigheid van een zogenoemde tumormarker CEA 
 • CT-scan van longen en/of lever: voor controle op eventuele uitzaaiingen 
   

U volgt het zogenoemde Fast Track Traject. Dit houdt in dat de onderzoeken met voorrang worden gepland, zodat u zo snel mogelijk weet welke aandoening u precies heeft.

Uitslagen en behandelplan
Als de uitslagen bekend zijn, worden deze eerst besproken in het colorectaal team. U bent hier zelf niet bij. Elke zorgverlener van het team brengt zijn eigen specifieke deskundigheid in. In overleg stellen ze een behandeladvies op. U krijgt zelf de uitslag tijdens uw eerstvolgende afspraak met uw chirurg. Uw chirurg bespreekt dan ook het behandeladvies met u.

Behandeling van dikke darmkanker 
Meestal is een darmoperatie nodig, waarbij het aangedane deel van de darm verwijderd wordt. De omvang en plaats van de operatie zijn sterk afhankelijk van het stadium van de ziekte en uw persoonlijke omstandigheden. In overleg met uw chirurg van het colorectaal team:

 • krijgt u een kijkoperatie of een operatie met 1 buiksnede
 • wordt het rechter- of linkerdeel van de dikke darm verwijderd (hemicolectomie)
 • wordt het bovenste deel van de dikke darm verwijderd (sigmoïdresectie) 
   

Kijk voor meer informatie naar het fotoverhaal over darmoperatie

Hoe bereidt u zich voor op de operatie?
U heeft voor de operatie een gesprek met een verpleegkundige van het colorectaal team. U krijgt uitleg over hoe u zich zo goed mogelijk op de operatie en uw herstel ná de operatie kunt voorbereiden. In het algemeen geldt dat een zo goed mogelijk conditie vóór de ingreep belangrijk is voor vlot herstel:

 • eet gezond en gevarieerd
 • let ook op voldoende eiwitten (vlees, vis, zuivel en soja): eiwitten zijn belangrijk voor de opbouw van spieren
 • het is belangrijk dat u voor de ingreep niet (verder) afvalt, ook als u overgewicht heeft: neem contact met ons op als u minstens een kilo per week afvalt
 • stop met roken: roken is slecht voor genezing van de darmnaad en de wond
 • in lijn met de ‘Nederlandse norm voor gezond bewegen’ adviseren we u om dagelijks een half uur in een stevig tempo te wandelen (minstens 5 km per uur) of te fietsen (minstens 15 km per uur)