terug naar nwz.nl
Menu

Radiotherapie hoofd-halsgebied (met chemotherapie of immunotherapie)

Bij kanker in het hoofd-halsgebied kan het nodig zijn, dat u tegelijk met radiotherapie (bestraling) ook chemotherapie of immunotherapie krijgt. Lees eerst de volgende informatie:


Gesprek internist-oncoloog en voorlichting
Als u naast de bestraling ook chemotherapie of immunotherapie krijgt, dan krijgt u ook een gesprek met de internist-oncoloog en een voorlichtingsgesprek over deze behandeling. 

Soorten behandeling
Bij bepaalde aandoeningen krijgt u gedurende de bestralingsweken medicijnen toegediend. De combinatie van radiotherapie en medicijnen versterkt elkaars werking. Er zijn 2 soorten behandeling:

  • Chemoradiatie: dit is een combinatiebehandeling van bestraling en chemotherapie. Chemotherapie is een behandeling met medicijnen (cytostatica) om kankercellen te doden. Cytostatica zijn medicijnen die cellen doden of de celdeling remmen. Maar vooral kankercellen worden getroffen omdat deze zich meer en vaker delen. De gewone cellen herstellen na de chemotherapie weer.
  • Immunotherapie: dit is een combinatie van bestraling en medicijnen die een afweerreactie tegen kankercellen stimuleren. De medicijnen versterken uw eigen afweersysteem, waardoor deze de kankercellen beter kunnen doden.

De bijwerkingen en voedingsproblemen zijn vaak heviger dan wanneer u alleen bestraling krijgt. Daarom komt niet iedereen voor een combinatiebehandeling in aanmerking. Of de behandeling voor u geschikt is, besluit het hoofd-halsteam aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Opname
Er zijn verschillende behandelschema’s. Bij beide soorten behandelingen wordt u een aantal keren enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis. Op andere dagen komt u gewoon vanuit huis naar de radiotherapie.

PEG-sonde
De kans bestaat dat u door de bijwerkingen niet meer voldoende kunt eten. Dan wordt er vaak uit voorzorg een PEG-sonde geplaatst (Percutane Endoscopische Gastrostomie). Een PEG-sonde is een dun slangetje dat rechtstreeks door de buikwand in de maag wordt geplaatst. Door deze sonde kunnen vloeibare voeding of vloeibare medicijnen worden toegediend. 

Bijwerkingen chemoradiatie en immunotherapie
De behandeling veroorzaakt een aantal bijwerkingen. De bijwerkingen die ontstaan door de radiotherapie zijn meestal plaatselijk in het bestralingsgebied en hebben gevolgen voor eten, drinken en slikken.

De bijwerkingen van de chemo- of immunotherapie zijn merkbaar in het hele lichaam. Wat de bijwerkingen zijn hangt af van welke behandeling u krijgt. Uw artsen zullen dit uitgebreid met u bespreken.

Deze behandeling wordt over het algemeen als ingrijpend en zwaar ervaren. Daarom wordt u, behalve door uw arts, ook ondersteund door een diëtist, mondhygiënist en de casemanager.

Bent u klaar met de behandeling, dan worden de bijwerkingen meestal minder. Maar u kunt na de behandeling nog een tijd klachten houden.