terug naar nwz.nl

Bestraling bij endeldarmkanker

Een behandelmogelijkheid bij kanker van de endeldarm is bestralen (radiotherapie).
Bestraling kan gegeven worden in combinatie met chemotherapie. Meestal volgt enige tijd na de bestralingen een operatie. Uw specialist bespreekt met u welke behandeling voor u het meest geschikt is.

Voorbereiding voor de bestraling
Gesprek radiotherapeut – oncoloog
U krijgt eerst een gesprek met de radiotherapeut–oncoloog. Tijdens dit gesprek bespreekt de radiotherapeut-oncoloog met u:

  • de behandeling 
  • de voorbereidingen
  • de bijwerkingen


Ook hoort u hoe vaak bestraling nodig is, dit is meestal 5 of 28 keer. U krijgt de behandelwijzer mee met alle informatie over de bestraling.

Gesprek voorlichter
Meestal krijgt u ook nog een gesprek met één van de voorlichters van de afdeling. U krijgt dan in een persoonlijk gesprek aanvullende informatie en uitleg, waarbij wij u een fotopresentatie laten zien.

CT-scan
Bij de CT-scan maken we opnames van het te bestralen gebied. Met deze opnames kunnen wij bekijken hoe de bestraling uitgevoerd gaat worden. Om deze houding steeds terug te vinden voor alle bestralingen, brengen we markeringen op uw huid aan. Deze markeringen bestaan uit kleine tatoeagepuntjes met een getekend rondje eromheen.

De behandeling
Tijdens de bestraling ligt u in dezelfde houding als bij de CT-scan. Om dit te controleren maken we foto’s voorafgaand aan de bestraling. Van de bestraling zelf merkt u helemaal niets. De totale afspraak duurt ongeveer 15 minuten.

Bijwerkingen
Deze behandeling met bestraling kan bijwerkingen geven. De mate waarin u hier last van krijgt is per persoon verschillend. Wanneer u een combinatie van bestraling en chemotherapie krijgt, zijn de bijwerkingen vervelender. De radiotherapeut bespreekt dit met u.

Meer informatie
Verdere informatie krijgt u tijdens de gesprekken met de radiotherapeut en de voorlichter. U krijgt dan ook de behandelwijzer radiotherapie mee met alle belangrijke informatie. Tussendoor kunt u altijd uw vragen stellen aan degenen die u begeleiden tijdens de behandeling.

Omdat u veel informatie krijgt raden wij u aan om bij alle gesprekken/uitleggen over de behandeling iemand mee te nemen.