terug naar nwz.nl

Psychosociale zorg bij kanker

Als u van uw specialist te horen krijgt dat u kanker heeft, kan er veel veranderen in uw leven en dat van uw naasten. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel krijgt u veel te verwerken en dit heeft grote gevolgen voor uw dagelijks leven. Angst, onzekerheid, woede somberheid en verdriet zijn emoties die bij het ziektebeeld kunnen horen. Soms blijven de emoties en gevoelens te lang en te sterk aanwezig en belemmeren ze uw dagelijks functioneren. Dat kan een reden zijn om hulp te zoeken. U kunt geholpen worden bij het leren omgaan met de emoties, pijn, vermoeidheid en proberen meer grip te krijgen op uw leven.

In Noordwest Oncologisch centrum is aandacht voor aanvullende begeleiding. Lees meer over onze psychosociale zorg