terug naar nwz.nl

Radiotherapie bij primaire hersentumoren

Hier leest u specifieke informatie over radiotherapie bij primaire hersentumoren.
Lees meer algemene informatie over radiotherapie bij Radiotherapie (bestraling) algemeen.

Een primaire hersentumor is een tumor die ontstaan is in de hersenen of hersenvliezen. Uitzaaiingen in de hersenen die zijn ontstaan door primaire tumoren ergens anders in het lichaam, vallen niet onder primaire hersentumoren. Er zijn verschillende soorten hersentumoren die klachten geven waarvoor een operatie en/of een bestralingsbehandeling noodzakelijk is.

Bestralingsschema’s en - technieken
Radiotherapie (bestraling) is een behandeling door middel van straling. Kankercellen worden hierbij gedood, terwijl gezonde cellen zoveel mogelijk gespaard blijven. Zowel bij goedaardige als kwaadaardige hersentumoren kan bestraling worden toegepast. Bestraling kan worden uitgevoerd in plaats van een operatie of na een operatie. De keuze voor een bestralingsschema is maatwerk.

Stereotaxie
Stereotactische bestraling is een bestralingstechniek die vooral geschikt is voor tumoren die goed begrensd zijn. Er worden meerdere smalle bestralingsbundels vanaf verschillende kanten gericht op een heel klein bestralingsgebied. Zo kan de tumor heel precies bestraald worden waarbij het te bestralen gebied beperkt blijft.

Chemoradiatie: bestraling met gelijktijdig chemotherapie
Bij bepaalde tumoren wordt de bestraling gecombineerd met chemotherapie. Chemotherapie is een behandeling met medicijnen die de celdeling remmen.

De voorbereiding en de behandeling
Voorbereidingen voor de bestraling:

  • gesprek met de radiotherapeut-oncoloog en voorlichter
  • masker maken
  • CT scan maken (en soms nog een MRI scan)

Tijdens de bestraling ligt u met het masker op in dezelfde houding als bij de CT scan. De bestraling zelf duurt enkele minuten en is pijnloos.

Lees uitgebreide informatie over radiotherapie bij primaire hersentumoren