terug naar nwz.nl
Menu

Cystoscopie (blaasonderzoek)

Een cystoscopie is een blaasonderzoek waarbij de uroloog met een cystoscoop (dun flexibel kijkbuisje) de binnenkant van de plasbuis en de blaas onderzoekt. Zo nodig neemt de uroloog tijdens het onderzoek wat urine weg voor onderzoek. Er is geen speciale voorbereiding nodig voor dit onderzoek.
 
Hoe verloopt een cystoscopie?
Er wordt wat gelei aangebracht in de plasbuis. De uroloog kan de cystoscoop zo gemakkelijker inbrengen. De gelei verdooft bovendien het slijmvlies van de plasbuis. Via de cystoscoop wordt spoelvloeistof in de blaas gebracht. Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten.
 
Hoe bereidt u zich voor op een cystocopie?
Zo nodig vangt u van tevoren urine op. 

Ziektebeelden

Folders

Bekijk het complete overzicht van Patientenfolders.

Meer informatie

Er zijn geen suggesties voor meer informatie beschikbaar.