terug naar nwz.nl

Interview Hermien Schreurs uit Noordwest magazine

03.06.2019
Interview Hermien Schreurs uit Noordwest magazine

In Noordwest magazine edtie 1-2019 verscheen een interview met oncologisch chirurg Hermien Schreurs.

'Voor iedere patiënt de best passende zorg’

Noordwest Oncologisch centrum is een van de allergrootste in ons land. ‘We bieden de best mogelijke zorg aan mensen met kanker en werken daarbij nauw samen met andere oncologische centra in het land’, zegt oncologisch chirurg Hermien Schreurs, die ook medisch manager is van Noordwest Oncologisch centrum. ‘Daardoor kan de zorg dáár plaatsvinden waar de meeste expertise is voor de betreffende patiënt.’

Het oncologisch centrum behaalt goed resultaat als het gaat om behandelingen en overlevingskansen. ‘Én er is een sfeer van het steeds beter willen doen’, zegt Schreurs. ‘Wij gaan voor iedere individuele patiënt voor de best passende zorg, zowel medisch inhoudelijk als psychosociaal. Daarbij is multidisciplinair overleg belangrijk, middels een videoconferentie bijvoorbeeld: met 20, 30 zorgprofessionals uit diverse ziekenhuizen definiëren we daar de beste zorg voor een patiënt.’ Schreurs is er trots op dat binnen Noordwest tegenwoordig ook immunotherapie kan worden toegepast, een behandeling waarbij de natuurlijke afweerreactie van het lichaam tegen kankercellen wordt gestimuleerd. ‘Dat betekent dat patiënten uit de regio daarvoor niet meer naar Amsterdam hoeven.’

Feedback van patiënten
Patiënten hebben een belangrijke inbreng in het oncologisch centrum. ‘Als zorgverlener kunnen wij denken dat iets beter is voor iemand of juist niet, maar dat horen we graag van patiënten zelf. Daarom werken we aan gestructureerde inbouw van patiëntenparticipatie.’ Waar ook op wordt ingezet is prehabilitatie: patiënten een paar weken voor hun operatie door beweging, voeding en stoppen met roken in de best mogelijke conditie krijgen. Én een multidisciplinaire polikliniek, zodat mensen maar 1 keer naar het ziekenhuis hoeven komen, doordat de afspraken op elkaar zijn afgestemd. ‘Het gevoel heerst om het met elkaar voor iedereen goed te krijgen’, stelt Schreurs. ‘Bijvoorbeeld ook door zoveel mogelijk kennis te delen. Daarvoor doen we zelf veel wetenschappelijk onderzoek en nemen we deel aan landelijke en Europese studies.’

Meer interessante artikelen vind je in het Noordwest Magazine