terug naar nwz.nl

Patiëntenervaringen

Patiëntenenquête behandeling ‘blaasverwijdering’
In ons ziekenhuis vinden wij de kwaliteit van de zorg en tevredenheid van onze patiënten erg belangrijk.

Op de polikliniek urologie hebben wij een enquête gehouden onder patiënten die een blaasverwijdering hebben ondergaan. Doel van deze enquête was om de tevredenheid over onze zorgverlening te onderzoeken. Het blijkt dat patiënten over het algemeen tevreden tot zeer tevreden zijn over de informatievoorziening rondom deze grote operatie. Hieronder volgt een aantal resultaten van deze enquête:

  • 88,9 procent geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de door de artsen gegeven informatie over de behandeling. Zij vonden ook dat zij goede informatie van ons hadden gekregen zodat ze  samen met hun arts een juiste beslissing konden nemen over de behandeling. 
  • 92,3 procent vond zich goed geïnformeerd op het moment dat zij werden opgenomen voor de operatie
  • 88,5 procent is tevreden tot zeer tevreden over de duidelijkheid van de door de stomaverpleegkundigen gegeven informatie
  • 74,1 procent is tevreden tot zeer tevreden over de nazorg door de stomaverpleegkundige
  • 92,6 procent vindt achteraf dat zij de juiste beslissing over de behandeling hebben gemaakt

 

Deze patiënten gaven onze polikliniek gemiddeld een 8. Daarnaast zouden zij onze polikliniek beslist aanbevelen bij patiënten met blaaskanker.