terug naar nwz.nl

Kwaliteit van onze oncologische zorg

Binnen het Oncologisch centrum streven we continu naar het verbeteren van de zorg, en doen dit in samenwerking met alle betrokken partijen.

Qualicor Europe 
Het Oncologisch centrum heeft in 2012 als tweede ziekenhuis in Nederland de deelaccreditatie oncologie ontvangen van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Qualicor Europe (voorheen NIAZ). Het gehele kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem wordt periodiek extern getoetst, door Qualicor Europe. Deze toetsing gebeurt op basis van het internationale toetsingskader Qmentum Global. In 2020 is het Oncologisch centrum getoetst op alle oncologische normen en deze hebben we voor 100% behaald. Hiermee laten we zien dat de organisatie van onze oncologische zorg uitstekend op orde is.

Borstkankerzorg
Ons ziekenhuis heeft een nauwe samenwerking met de Borstkankervereniging Nederland (BVN). BVN combineert ervaringen van patiënten met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen in de Monitor Borstkankerzorg. Bekijk de:


De kwaliteit en veiligheid in ons ziekenhuis laten we regelmatig toetsen. Lees meer over onze kwaliteit van zorg, accreditatie, kwaliteitsindicatoren op de hoofdsite van Noordwest. Ga naar kwaliteit van zorg.

Nederlandse Kankerregistratie (NKR)
De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is een landelijke databank met betrouwbare gegevens van alle patiënten met kanker. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze databank. In de folder 'Registratie van kanker' leest u waarom gegevens over kanker worden vastgelegd. Hierin staat ook beschreven wat de rechten zijn van patiënten en de voorwaarden en plichten van IKNL voor het beheer van deze gegevens.