terug naar nwz.nl

Onderzoek persoonlijke medicatie bij kanker

Noordwest doet mee aan onderzoek naar persoonlijke medicatie bij kanker. Samen met andere ziekenhuizen heeft Noordwest Ziekenhuisgroep zich aangesloten bij het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT). Het doel van het CPCT is om uiteindelijk elke patiënt een behandeling tegen kanker op maat aan te kunnen bieden, die gebaseerd is op de genetische eigenschappen van de tumor van de patiënt. 
 
Het CPTC begon in 2010. Drie grote kankercentra (UMC Utrecht, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en Erasmus MC Kanker Instituut) startten toen een samenwerking op het gebied van DNA onderzoek. Inmiddels is er een landelijk netwerk van academische medische centra en topklinische ziekenhuizen. Financieel wordt dit mogelijk gemaakt door structurele ondersteuning van Barcode for Life en diverse subsidiegevers, waaronder het Nuts Ohra Fonds en KWF Kankerbestrijding. 
Ook de deelnemende ziekenhuizen zelf zamelen geld in voor het onderzoek. 

Langste Vlecht
Op zaterdag 14 oktober 2017 heeft Noordwest Ziekenhuisgroep een wereldrecord neergezet door met 142 personen de Langste Vlecht te maken op het Waagplein in Alkmaar. Met de actie is een bedrag van € 30.000 binnengehaald, wat ten goede komt aan de onderzoeken die vanuit het CPCT binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep lopen.
Dit zijn de volgende studies:

  • CPCT-02 studie 
  • DRUP studie


CPCT-02 studie
De CPCT-02 studie is een onderzoek bij patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker die een standaardbehandeling met anti-kanker-medicijnen gaan krijgen. 
Aan deze patiënten wordt gevraagd een stukje weefsel (meestal verkregen via een biopt) en een buisje bloed af te staan. 

Doel
De groei van een kankergezwel (tumor) is erg ingewikkeld. Bij patiënten met kanker verandert er in de loop van de tijd veel in het erfelijk materiaal (DNA) in de tumor. Deze fouten in het DNA maken de tumor steeds agressiever, maar ze helpen ook om onderscheid te leren maken wie wel en wie geen baat heeft bij een behandeling.  Doel van het CPCT-02-onderzoek is om het DNA-profiel van de tumor te bekijken en de relatie tussen het DNA-profiel en de reactie op de therapie te onderzoeken.

Het uiteindelijke doel van de CPCT-02 studie is om in de toekomst alle patiënten met kanker een behandeling op maat te geven.

Vervolg studie: de DRUP studie
Naast de CPCT-02 studie loopt ook de DRUP studie. Deze studie is gericht op patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker, voor wie geen standaardbehandelingen meer beschikbaar zijn. In dit onderzoek behandelen we patiënten op basis van hun kankercel-kenmerken met doelgerichte anti-kanker-medicijnen. Deze medicijnen zijn al goedgekeurd en in Nederland verkrijgbaar, maar worden normaal gesproken gebruikt voor de behandeling van een ander type kanker. 

Wanneer iemand voor een van deze onderzoeken in aanmerking komt, zal  de behandelend arts u vragen mee te doen.  

Kijk voor meer informatie op de website van CPCT